Metodyka sporządzania umow gospodarczych


Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura

Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura

Aleksandra Cempura

Książka zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. W książce Metodyka sporządzania umów gospodar

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Metodyka prawnicza 2020

Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura

Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura Wolters Wzory klauzul umownych

Aleksandra Cempura

Metodyka zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. W metodyce autorki zawarły:- zwięzłe omówienie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Metodyka prawnicza 2020

Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura

Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura książka z wzorami klauzul umownych

Kasolik Anna

Metodyka z umów gospodarczych zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można spotkać się w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. Dodatkowo w metodyce o umowa

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Metodyka prawnicza 2020

Metodyka sporządzania umów gospodarczych 2020

Metodyka sporządzania umów gospodarczych 2020

Kasolik Anna

Książka zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można spotkać się w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. Dodatkowo uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwy

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Metodyka prawnicza 2020