Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej


Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Anna Gierusz

Wyjątkowa książka na temat sprawozdań finansowych, która krok po kroku wyjaśnia zagadnienia związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF, prezentując jednocześnie różnice z polską ustawą o rachunkowości. Książka Konsolidacja sprawozdań finansowych

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Sprawozdawczość i rachunkowość

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce

Jerzy Gierusz

Jedyny na rynku przewodnik po poszczególnych Standardach stworzony z myślą o praktycznym wykorzystaniu tych regulacji. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej weszły na stałe do kanonu współczesnej rachunkowości, silnie oddziaływując także na regulacje lokalne poszczególn

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Sprawozdawczość i rachunkowość

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Anna Gierusz

Książka, która krok po kroku wyjaśnia zagadnienia związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF, prezentując jednocześnie różnice z polską ustawą o rachunkowości. Łącząc w sobie szerokie spektrum zagadnień – od podstawowych definicji do kwestii ba

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Sprawozdawczość i rachunkowość

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości

Przemysław Kabalski

Książka zawiera porównanie rozwiązań MSSF i ustawy o rachunkowości. Autorzy, omawiając poszczególne pozycje bilansu (zapasy, środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne, aktywa niematerialne, wartość firmy, inwestycje finansowe rezerwy, rozrachunki, kapitał własny i instrumenty kapitał

Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość w dziale Ustawa o rachunkowości 2019