Nomenklatura scalona CN


PKWiU a stawki VAT

CN i PKWIU ze stawkami VAT 2020

statystyka CN i PKWiU

Od dnia 1 lipca 2020 roku podstawą identyfikacji stawek VAT stają się - w odniesieniu do towarów Nomenklatura Scalona CN, a w zakresie usług PKWiU 2015. Książka CN 2020 - Nomenklatura Scalona zawiera wyciąg z klasyfikacji CN i PKWiU 2015 z przyporządkowanymi odpowiednim symbolom stawkami VA

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale VAT komentarz 2020

Nomenklatura scalona (CN)

Nomenklatura scalona (CN) ze stawkami VAT powiązania z PKWiU2008 opisowa wersja CN

Nomenklatura scalona CN

Nomenklatura Scalona (CN) od 1 lipca 2020 r. niezbędna dla potrzeb VAT, z częścią opisową wyjaśniającą zawartość poszczególnych kodów Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) od 1 lipca 202

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale VAT komentarz 2020

100 pytań o stawki VAT

Nowa matryca stawek VAT 2020 Usługi PKWiU

Nomenklatura scalona CN

Od 1 lipca 2020 r. zmieniają się dotychczasowe zasady klasyfikacji usług i ustalania stawek VAT. Od tej daty należy klasyfikować usługi według PKWiU 2015, co spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele z nich. Nasza książka to jedyna publikacja na rynku, która zawiera pełne zestawieni

Wydawnictwo: Infor w dziale VAT komentarz 2020

Klasyfikacje statystyczne

Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2020 i PKWiU 2008 – ze stawkami VAT, KŚT 2020 ze stawkami amortyzacji

Nomenklatura scalona CN

Komplet POLSKICH KLASYFIKACJI STATYSTYCZNYCH: Nomenklatura Scalona (CN) od 1 kwietnia 2020 r. niezbędna dla potrzeb VAT, z częścią opisową wyjaśniającą zawartość poszczególnych kodów. PKWiU 2015 od 1 kwietnia 2020 r. niezbędna dla potrzeb VAT w zakresie usług. PKWiU 2008 ze stawkami V

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Środki trwałe

VAT

Nowa matryca VAT stawki obowiązujące od 1 kwietnia 2020 roku CN w zakresie wyrobów PKWiU w zakresie usług

Nomenklatura scalona CN

W książce znajdziesz obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r. stawki podatku, VAT przyporządkowane odpowiednim symbolom, klasyfikacji: CN w zakresie wyrobów i PKWiU w zakresie usług – szczegółowy, pełny zakres, grupowań opodatkowanych inną niż podstawowa, stawką VAT (5% i 8%).

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Środki trwałe