Notarialne poświadczenie dziedziczenia książka


Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Andrzej Marciniak

Notarialne poświadczenie dziedziczenia (APD) jest jedną z możliwości potwierdzenia praw do spadku. Zgodnie z art.1025 § 1 KC ustalenie nabycia spadku może nastąpić według wyboru zainteresowanego w drodze sądowej przez stwierdzenie nabycia spadku albo z pominięciem tej drogi przez sporząd

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo o adwokaturze notariacie

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Piotr Borkowski

Instytucja notarialnego poswiadczenia dziedziczenia umozliwia szybkie przeprowadzenie wszelkich formalnosci zwiazanych z uregulowaniem spraw spadkowych i uzyskanie dokumentu potwierdzajacego prawa do spadku. Celem prezentowanej publikacji jest omówienie tej instytucji w sposób praktycznie uzyteczn

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Aplikacja notarialna 2019

Notarialne poświadczenie dziedziczenia Komentarz

Dończyk Dariusz

Publikacja Notarialne poświadczenie dziedziczenia. Komentarz dotyczy przepisów zawartych w ustawie z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287), którymi rozszerzono katalog czynności dokonywanych przez notariuszy w postępo

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Aplikacja notarialna 2019

NOTARIALNE POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA KOMENTARZ

0 DOŃCZYK D.

Wydawnictwo: Brak danych w dziale Różne