Obowiązek aktualizacji rocznego planu postępowań


Prawo zamówień publicznych Komentarz Pieróg

Duże Komentarze Becka

Komentarz do Prawa zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych, zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, środków ochrony prawnej, kontroli udzielania z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych

Marta Sochańska

Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych. Kontrola postępowań współfinansowanych ze środków unijnych. Publikacja zawiera liczne przykłady naruszeń i nałożonych korekt wraz ze szczegółowym omówieniem, podstawą prawną ich nałożenia, orzecznictwem sądów administ

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Umowa o podwykonawstwo w prawie zamówień publicznych

Maria Michta

Książka o umowach o podwykonawstwo w zamówieniach publicznych jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, jak również pracowników administracji publicznej zajmujących się zamówieniami publicznymi. Może także zainteresować dydaktyków i studentów publicznego prawa gosp

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania

Agnieszka Szulakowska

Dzięki książce Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania zamawiający zapoznają się ze szczegółowymi informacjami na temat planowania zamówień publicznych, co pomoże im realizować efektywniej zamówienia. Autorka wyjaśnia, w jaki sposób ustal

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Małgorzata Śledziewska

Komentarz do prawa zamówień publicznych adresowany jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zamówień publicznych - osobom świadczącym na co dzień pomoc prawną w zakresie specjalności zamówień publicznych, dla zamawiających, jak i wykonawców oraz dla ich pełnomocników będą

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne

Andrzej Łukaszewicz

Dużą część książki o zabezpieczaniu interesów zamawiającego stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania płycie CD. Autor książki omawia najważniejsze zagadnienia związane z umowami o zamówienia pub

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

Konrad Różowicz

Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza zastosowanie tej procedury dla wykonawców? Autorzy w przystępny sposób przedstawiają najw

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych

Mateusz Saczywko

Książka o błedach i uchybieniach przy zamówieniach skierowana jest do obu stron postępowania. Zawarte w niej wskazówki pomogą zamawiającym zauważyć nieścisłości w ofertach, a wykonawcom podpowiedzieć, jak prawidłowo przygotować dokumentację. Autorzy ksiażki Najczęstsze błędy i u

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych

Grzegorz Matejczuk

Pierwsza publikacja kompleksowo poruszająca zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych. Pomoże uczestnikom systemu zamówień w skutecznym egzekwowaniu swoich praw podczas postępowań toczących się przed KIO i przed sądami powsze

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Zamówienia publiczne krok po kroku

Mateusz Saczywko

Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: od momentu wszczęcia postępowania, przez zło

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo zamówień publicznych 2019