Ochrona środowiska w firmie


Ochrona środowiska w firmie

Filip Poniewski

Każda prowadzona działalność gospodarcza oddziałuje w pewnym stopniu na środowisko. Przepisy prawa, głównie Prawo ochrony środowiska, a także inne ustawy, nakładają na przedsiębiorców szereg obowiązków w tym zakresie. Publikacja zawiera wskazówki dotyczące przygotowania się do r

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Prawo ochrony środowiska 2019

Ochrona środowiska w firmie Kompendium wiedzy dla przedsiębiorcy

Robert Barański

Publikacja, dzięki której prowadzący działalność dowie się, jakie obowiązki z zakresu ochrony środowiska powinien spełnić. To skondensowany poradnik, który zawiera kompleksowe informacje teoretyczne i praktyczne, na temat realizowania wymogów ochrony środowiska w ramach obowiązującyc

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka w dziale Prawo rolne Prawo o ochronie środowiska