Ochrona danych osobowych książka


Ochrona danych osobowych w praktyce

Aneta Sieradzka

Od 9 lutego 2019 r. w Polsce zaczęto stosować przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z 8 czerwca 2011 r. zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadza

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Komentarz

Mirosław Gumularz

Celem publikacji jest przedstawienie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych specyficznych dla marketingu i sprzedaży. Autorzy skupiają się na problemach specyficznych dla tych obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii, które od lat budzą wątpliwości np. relacja przepisów o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w działach kadr

Seria z paragrafem

Ochrona danych osobowych. Zbiór przepisów. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Ustawa o ochronie danych osobowych (UODO). Ustawa sektorowa wdrażająca RODO. Stan prawny na 4 maja 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH: 24 m

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w działach kadr

Agnieszka Grzelak

Publikacja prezentuje nowe obowiązki sądów i prokuratury w związku z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Sądy i prokuratura są podmiotami, które przetwarzają dane osobowe nie tylko w trakcie toczących się post

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w sieci

Michał Bochenek

Komentarz stanowi analizę sposobu stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w jedno

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Pomoc społeczna

Ochrona danych osobowych komentarz do ustawy

Sektor publiczny w praktyce

Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich, którzy na co dzień zajmują się przetwarzaniem danych osobowych w wymiarze sprawiedliwości (udostępnianiem tych danych lub ich otrzymywaniem). W publikacji autorka prezentuje nie tylko konkretne rozwiązania, ale również wskazuje podstawę prawną ty

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej

Marcin Nowak

Praktyczny komentarz do RODO oraz nowej ustawy o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem specyfiki wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych- Udostępnianie dokumentów zawierających dane osobowe, np. koszty rozliczeń członków kopie uchwał rady nadzorczej w sprawie wysokości wynagrodzenia

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych przewodnik dla przedsiębiorców

Leszek Kępa

Poradnik skierowany jest do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe zarówno jako administratorzy danych, jak i podmioty przetwarzające (tzw. „procesorzy"). Swoim zakresem obejmuje stosowanie RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów mających związek z ochroną danyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych praktyczny poradnik wzory dokumentów z suplementem elektronicznym

Jakub Szajdziński

RODO – nowe regulacje od 25 maja 2018 roku Sprawdź, jak chronić dane osobowe w placówce oświatowej. Autorzy omawiają praktyczne zastosowanie RODO w placówkach oświatowych. W poradniku przedstawiono zagadnienia niezbędne do przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych, zgodne z

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w małej i średniej firmie

Sagan Jeżowska Agnieszka

Książka skierowana jest do administratorów danych, którzy chcą przeprowadzić kontrolę zgodności wdrożonych w podmiocie rozwiązań, środków technicznych i organizacyjnych z RODO lub poddać weryfikacji skuteczność wdrożenia RODO. Książka pozwoli również samodzielnie przeprowadzić

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawa człowieka