Ochrona praw lokatora komentarz


Ochrona-praw-lokatorow-Komentarz-Chacinski.jpg

Ochrona praw lokatorów Komentarz Chaciński

Komentarze Becka

Komentarz do ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.) stanowi kompleksowe i szczegółowe zestawienie przepisów tytułowej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Nieruchomości poradniki

ochrona-praw-lokatorow-867373i.jpg

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz

Ewa Bończak Kucharczyk

Publikacja zawiera komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów i przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących najmu oraz analizę ich wzajemnych relacji i zakresu stosowania. Omówiono w niej także przepisy innych ustaw związanych z poruszaną problematyką, w tym ustawy o niektórych formach popi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Nieruchomości poradniki

ochrona-praw-lokatorow-dodatki-mieszkaniowe-komentarz-wzory-pozwow-9788326482519.jpg

Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów

Dziczek Roman

Tematyka komentarza dotyczy dużej liczby osób, które korzystają z mieszkań na podstawie umowy najmu, w tym tzw. najmu okazjonalnego, oraz ze spółdzielczych praw do lokali. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów, zasady zawierania i rozwiązywania umów najmu, podwyższania czynszu, gos

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo mieszkaniowe

Bonczak-Kucharczyk-komentarz.jpg

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz

Bończak Kucharczyk

Bończak-Kucharczyk w komentarzu obszernie odnosi się do gospodarowania publicznymi zasobami mieszkań oraz przedstawia wskazówki dotyczące ustalania zasad wynajmowania lokali należących do takich zasobów i tworzenia wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowymi zasobami gmin. Wiele uw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo mieszkaniowe

ochrona-praw-komentarz.jpg

Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe

Roman Dziczek

Komentarz jest kolejną pozycją autorstwa sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Romana Dziczka, wpisującą się w szeroko rozumianą problematykę prawa mieszkaniowego. Jej tematyka dotyka ogromnej liczby ludzi w Polsce, którzy korzystają z mieszkań na podstawie umowy najmu, w tym w post

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Wzory dokumentów