Ochrona praw lokatora komentarz


Ochrona praw lokatorów Komentarz Chaciński

Komentarze Becka

Komentarz do ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.) stanowi kompleksowe i szczegółowe zestawienie przepisów tytułowej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Nieruchomości poradniki

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz

Ewa Bończak Kucharczyk

Komentarz objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu oraz innych form używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, które odnoszą się do działalności jednostek samorządu terytorialnego i wykonywania przez gminy zad

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo mieszkaniowe

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz

Ewa Bończak Kucharczyk

Publikacja zawiera komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów i przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących najmu oraz analizę ich wzajemnych relacji i zakresu stosowania. Omówiono w niej także przepisy innych ustaw związanych z poruszaną problematyką, w tym ustawy o niektórych formach popi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Nieruchomości poradniki

Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów

Dziczek Roman

Tematyka komentarza dotyczy dużej liczby osób, które korzystają z mieszkań na podstawie umowy najmu, w tym tzw. najmu okazjonalnego, oraz ze spółdzielczych praw do lokali. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów, zasady zawierania i rozwiązywania umów najmu, podwyższania czynszu, gos

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo mieszkaniowe

Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe

Roman Dziczek

Komentarz jest kolejną pozycją autorstwa sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Romana Dziczka, wpisującą się w szeroko rozumianą problematykę prawa mieszkaniowego. Jej tematyka dotyka ogromnej liczby ludzi w Polsce, którzy korzystają z mieszkań na podstawie umowy najmu, w tym w post

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Wzory dokumentów

OCHRONA PRAW LOKATORÓW DODATKI MIESZKANIOWE KOMWZORY WYD5

DZICZEK R.

Wydawnictwo: Brak danych w dziale Różne

OCHRONA PRAW LOKATORÓW DODATKI MIESZKKOMWZORY POZWÓW W4

DZICZEK R.

Wydawnictwo: Brak danych w dziale Różne