Opodatkowanie organizacji pozarządowych książka


Opodatkowanie organizacji pozarządowych

Agata Błaszczyk

Organizacje pozarządowe to szczególna grupa podatników. Ich działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysków, celem jest przede wszystkim realizacja zadań o charakterze społecznym. Ze względu na szczególny charakter swojej działalności organizacje pozarządowe korzystają z wielu

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Fundacje i stowarzyszenia