Opodatkowanie organizacji pozarządowych książka


Stowarzyszenia i fundacje

Paweł Suski

Książka stanowi kompendium obejmujące prawne aspekty działalności stowarzyszeń oraz fundacji. Przedstawia zasady tworzenia oraz sposób funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji w sposób bardziej przejrzysty niż ma to miejsce w komentarzach do odpowiednich ustaw. Autor kompleksowo omawia zaró

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń z suplementem elektronicznym

Rafał Nawrocki

Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (i

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń

Makal Anna

Niezbędny komentarz do planu kont dla fundacji i stowarzyszeń dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględnia duże zmiany w ustawie o rachunkowości związane z wprowadzeniem nowego, odrębnego sprawozdania dla fundacji i stowarzyszeń (załącznik nr

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Opodatkowanie organizacji pozarządowych

Agata Błaszczyk

Organizacje pozarządowe to szczególna grupa podatników. Ich działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysków, celem jest przede wszystkim realizacja zadań o charakterze społecznym. Ze względu na szczególny charakter swojej działalności organizacje pozarządowe korzystają z wielu

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Fundacje i stowarzyszenia współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Robert Barański

Książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Współpraca taka jest coraz częściej podejmowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje

Dominowska Joanna

Książka jest skierowana przede wszystkim do członków organów fundacji, fundatorów. Zainteresuje również adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, a także teoretyków prawa. . Fundacje nie muszą być tylko instytucjami charytatywnymi, mogą prowadzić z powodzeniem działalność

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Fundacje i stowarzyszenia