Ordynacja podatkowa Komentarz 2020


Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz

Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz 2020

Roman Hauser

Komentarz do ordynacji podatkowej zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. Autorzy komentarza - wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej, wieloletni sędziowie Naczel

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ordynacja podatkowa 2020

Ordynacja podatkowa Komentarz

Ordynacja podatkowa Komentarz 2020

Leonard Etel

Ordynacja podatkowa - poznaj najnowsze zmiany- praktyczne stosowanie przepisów ogólnego prawa podatkowego w powiązaniu z wprowadzoną w 2017 r. modernizacją administracji skarbowej,- specyficzne regulacje znajdujące zastosowanie przede wszystkim w relacjach podatnik - gminne organy podatkowe (n

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ordynacja podatkowa 2020

Ordynacja podatkowa Komentarz

Ordynacja podatkowa Komentarz

Cezary Kosikowski

W komentarzu uwzględniono najważniejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powołano pisma i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów. Intencją autorów - pracowników Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jednocześnie związanych z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ordynacja podatkowa 2020

Ordynacja podatkowa Komentarz

Ordynacja podatkowa Komentarz

Babiarz Stefan

Jest klasycznym komentarzem do ustawy, która w jednym akcie łączy unormowania prawa podatkowego materialnego i procesowego. W niniejszym siódmym wydaniu uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, w szczególności ustawa z 24 września 2010 r., która w istotny sposób z

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Ordynacja podatkowa 2020

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Ordynacja podatkowa Komentarz 2020 Dzwonkowski Podatkowe Komentarze Becka

Henryk Dzwonkowski

Kolejne, 9. wydanie Komentarza do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, który w praktyczny sposób wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące: właściwości i kompetencji organów podatkowych, w tym w zakresie ustalania cen transferowych, warunków wydaw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ordynacja podatkowa 2020

Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz Dauter

Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz Dauter

Duże Komentarze

Z najnowszego komentarza do Ordynacji podatkowej dowiesz się m.in. o nowych regulacjach w zakresie: dodatkowego zobowiązania podatkowego – sankcji nakładanej na podatnika w przypadku zakwestionowania cen transferowych, wydania decyzji o odpowiedzialności płatnika oraz decyzji z zastosowaniem

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ordynacja podatkowa 2020

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Ordynacja podatkowa Komentarz 2020 Dzwonkowski

Henryk Dzwonkowski

Komentarz do ordynacji podatkowej stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu:ogólnego prawa podatkowego,postępowania podatkowego,kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,a także zobowiązań podatkowych.Kolejne już, 7. wydanie Komentarza, dzięki kompleksowemu opracowaniu p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ordynacja podatkowa 2020

Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny z suplementem elektronicznym

Bogumił Brzeziński

Komentarz do ordynacji podatkowej dla księgowych, doradców podatkowych, pracowniów organów podatkowych, skarbowych i celnych, w tym inspektorzy kontroli skarbowej, sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, ale również pracownicy nauki, studenci. Wywołująca ogromne problemy interpre

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Ordynacja podatkowa 2020

Ordynacja podatkowa Komentarz 2020

Ordynacja podatkowa Komentarz Adamiak Borkowski

Adamiak Barbara

Klasyczny komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzględnieniem wszystkich zmian, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. oraz od 1 marca 2017 r., a także mających obowiązywać od 1 lipca 2017 roku. Zmiany dotyczą, m.in. interpretacji podatk

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex w dziale Ordynacja podatkowa 2020

Ordynacja podatkowa Komentarz 2020

Ordynacja podatkowa Komentarz 2020

Adamiak Barbara

Komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzględnieniem wszystkich zmian, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Nowelizacja obejmuje, m.in.:- regulacje dotyczące rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników (tzw. zasada „in d

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex w dziale Ordynacja podatkowa 2020