Ordynacja podatkowa NIP 2019 książka


Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz

Roman Hauser

Komentarz do ordynacji podatkowej zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. Autorzy komentarza - wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej, wieloletni sędziowie Naczel

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ordynacja podatkowa 2019

Ordynacja podatkowa Komentarz

Leonard Etel

Ordynacja podatkowa - poznaj najnowsze zmiany- praktyczne stosowanie przepisów ogólnego prawa podatkowego w powiązaniu z wprowadzoną w 2017 r. modernizacją administracji skarbowej,- specyficzne regulacje znajdujące zastosowanie przede wszystkim w relacjach podatnik - gminne organy podatkowe (n

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ordynacja podatkowa 2019

Ordynacja podatkowa NIP 2019 Podatki część 3

Poradnik Gazety Prawnej 2020

Publikacja zawiera ujednolicone wersje ustaw: o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz o ryczałcie ewidencjonowanym i karcie podatkowej (ryczałt). Ujednolicone wersje przepisów uwzględniają wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone do

Wydawnictwo: Infor Biznes w dziale Ordynacja podatkowa 2019

Ordynacja podatkowa NIP 2019 Podatki część 3

Poradnik Gazety Prawnej 2020

W 2020 r. zaczną obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej mające na celu dalsze uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce. Mają temu służyć m.in.: nowe zasady solidarnej odpowiedzialności nabywcy i sprzedawcy towarów i usług w zakresie VAT, sposób zaliczania wpł

Wydawnictwo: Infor w dziale Podatki 2019

Ordynacja podatkowa Twoje Prawo

Twoje Prawo

Twoje Prawo to kieszonkowe wydanie aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń z ordynacji podatkowej, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie się tekstem i zrozumienie znaczenia

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ordynacja podatkowa 2019

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Henryk Dzwonkowski

Komentarz do ordynacji podatkowej stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu:ogólnego prawa podatkowego,postępowania podatkowego,kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,a także zobowiązań podatkowych.Kolejne już, 7. wydanie Komentarza, dzięki kompleksowemu opracowaniu p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ordynacja podatkowa 2019

Ordynacja podatkowa

Prus Anna

Publikacja - Ordynacja podatkowa stanowi zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących postępowania podatkowego, kontroli i odpowiedzialności. Zbiór zawiera ustawę Ordynacja podatkowa wraz z aktami wykonawczymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graf

Wydawnictwo: Od.Nowa w dziale Prawo podatkowe

Ordynacja podatkowa

Wolters Kluwer

Stan prawny na: 18.01.2018 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Ordynacja podatkowa wraz ze wszystkimi zmianami opublikowanymi do 18 stycznia 2018 r., m.in. wynikającymi z ustaw: z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa; z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Źródła prawa Ustawy i kodeksy

Ordynacja podatkowa

Flisek Aneta

Seria: Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Ordynacja podatkowa 2019

Ordynacja Podatkowa

Prus Anna

Publikacja - Ordynacja podatkowa stanowi zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących postępowania podatkowego, kontroli i odpowiedzialności. Zbiór zawiera ustawę Ordynacja podatkowa wraz z aktami wykonawczymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graf

Wydawnictwo: Od.Nowa w dziale Ordynacja podatkowa 2019