Ordynacja podatkowa komentarz 2020


Ordynacja podatkowa Komentarz

Ordynacja podatkowa Komentarz 2020

Leonard Etel

Ordynacja podatkowa - poznaj najnowsze zmiany- praktyczne stosowanie przepisów ogólnego prawa podatkowego w powiązaniu z wprowadzoną w 2017 r. modernizacją administracji skarbowej,- specyficzne regulacje znajdujące zastosowanie przede wszystkim w relacjach podatnik - gminne organy podatkowe (n

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ordynacja podatkowa 2020

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Ordynacja podatkowa Komentarz 2020 Dzwonkowski Podatkowe Komentarze Becka

Henryk Dzwonkowski

Kolejne, 9. wydanie Komentarza do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, który w praktyczny sposób wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące: właściwości i kompetencji organów podatkowych, w tym w zakresie ustalania cen transferowych, warunków wydaw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ordynacja podatkowa 2020

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Ordynacja podatkowa Komentarz 2020 Dzwonkowski

Henryk Dzwonkowski

Komentarz do ordynacji podatkowej stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu:ogólnego prawa podatkowego,postępowania podatkowego,kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,a także zobowiązań podatkowych.Kolejne już, 7. wydanie Komentarza, dzięki kompleksowemu opracowaniu p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ordynacja podatkowa 2020

Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny z suplementem elektronicznym

Bogumił Brzeziński

Komentarz do ordynacji podatkowej dla księgowych, doradców podatkowych, pracowniów organów podatkowych, skarbowych i celnych, w tym inspektorzy kontroli skarbowej, sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, ale również pracownicy nauki, studenci. Wywołująca ogromne problemy interpre

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Ordynacja podatkowa 2020

Ordynacja podatkowa Komentarz 2020

Ordynacja podatkowa Komentarz Adamiak Borkowski

Adamiak Barbara

Klasyczny komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzględnieniem wszystkich zmian, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. oraz od 1 marca 2017 r., a także mających obowiązywać od 1 lipca 2017 roku. Zmiany dotyczą, m.in. interpretacji podatk

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex w dziale Ordynacja podatkowa 2020

Ordynacja podatkowa 2020 poradnik dla praktyków + płyta CD

Ordynacja podatkowa 2020 poradnik dla praktyków + płyta CD

Adam Mariański

W 2015 i 2016 roku kilkukrotnie nowelizowano ustawę Ordynacja podatkowa wprowadzając obowiązujące m.in. od 1.1.2016 r., 1.7.2016 r. i 15.7.2016 r. zmiany w zakresie istoty zobowiązania podatkowego oraz postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, prowadzenia kontroli podatkowej, wydaw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ordynacja podatkowa 2020

Ordynacja podatkowa wzory pism z komentarzem

Ordynacja podatkowa wzory pism z komentarzem

Ciecierski Michał

W książce z ordynacji podatkowej przedstawiono 340 wzorów pism z zakresu prawa podatkowego. Są one zaprezentowane w układzie odpowiadającym przepisom ordynacji podatkowej, co na pewno ułatwia dotarcie do właściwego wzoru. Warto podkreślić, że zaprezentowano pisma dotyczące wszystkich is

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Ordynacja podatkowa 2020

Nowelizacja ordynacji podatkowej

Nowelizacja ordynacji podatkowej

Bogumił Brzeziński

Stan prawny: 1 maja 2016 r. z uwzględnieniem zmian w Ordynacji podatkowej wprowadzonych ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 z późn. zm.), które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i 1 stycznia 2017 roku.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ordynacja podatkowa 2020