Płace 2019


Płace od A do Z w 2019

Cieślak Monika

Wiele kwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń nie jest jednoznacznie uregulowanych w przepisach prawa pracy. Zagadnienia związane z naliczaniem składników wynagrodzenia tj: wynagrodzenie urlopowe czy chorobowe, opodatkowaniem świadczeń pracowniczych i wyceną świadczeń w naturze rodzą wie

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak w dziale Kadry i płace 2019

Kadry i płace 2019 Oddk

Jacewicz Agnieszka

Książka wyd. ODDK polecana jest osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak również doświadczonym pracownikom tych działów kadrowych. Najważniejsze nowości w książce Pani Jacewicz i Małkowskiej na 2019 rok to: od 1 stycznia 2019 r. nowa dokumentacja

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kadry i płace 2019

Przepisy i zestawienia kadrowe 2019

Maciej Nałęcz

Książka o przepisach i zestawieniach kadrowych 2018 to niezbędne narzędzie pracy dla każdej osoby podejmującej decyzje kadrowe lub pracującej w dziale kadr. Książka, której nie czyta się w całości, ale zagląda się aby potwierdzić zgodność podejmowanych decyzji z przepisami prawa, p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kadry i płace 2019

Wynagrodzenia 2019 Rozliczenie płac w praktyce

Ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracowniczych, a także sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Wynagrodzenie pracownika może składać się z wielu elementów i może być wypłacane na podstawie systemu czasowego, akordowego al

Wydawnictwo: Infor w dziale Kadry i płace 2019

Leksykon pracodawcy 2019

Kosacka Dorota

Leksykon pracodawcy 2018 Prawa i obowiązki pracodawcy od A do Z

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex w dziale Kadry i płace 2019

Informator kadrowego 2019

Katarzyna Wrońska Zblewska

82 tabele i zestawienia – wszystkie najważniejsze informacje kadrowe skondensowane w wygodnej formie. Ważne wskaźniki, listy kontrolne, zestawienia, przypomnienia - związane z zatrudnianiem, zwalnianiem, obowiązkami pracodawcy, czasem pracy, urlopami, wynagrodzeniami, ochroną rodzicielstwa i

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka w dziale Kadry i płace 2019

Wynagrodzenie minimalne 2019

Mariusz Pigulski

Sprawdź, jak zmiana płacy minimalnej w 2018 roku wpływa na składki ZUS i świadczenia, pracownicze oraz które składniki pensji wliczamy w 2018 roku do kwoty minimalnego wynagrodzenia.Wzrost płacy minimalnej oznacza na początku roku dodatkową pracę dla działów kadrowo-płacowych. Związan

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka w dziale Kadry i płace 2019

Świadczenia pozapłacowe 2019

Agnieszka Konopacka Kuramochi

Pozapłacowe bonusy dla pracowników są aktualnie normą w ofertach pracy. Wpływają na budowanie lojalności do firmy i podnoszenie satysfakcji podwładnych z wykonywanej pracy.Zazwyczaj świadczenia pozapłacowe finansowane są z ZFŚS. Książka zawiera wskazówki, najnowsze interpretacje oraz

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego w dziale Kadry i płace 2019

Zasiłki 2019 Ustalanie prawa do świadczeń oraz dokumentacja

Marta Brakoniecka

Wiedza dotycząca zasad przyznawania, obliczania oraz wypłacania świadczeń chorobowych jest ważna nie tylko dla płatników składek uprawnionych do wypłaty tego rodzaju świadczeń, ale również tych, którzy nie posiadają takiego prawa. Z książki dowiesz się, w jaki sposób ustalić praw

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego w dziale Kadry i płace 2019

Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2019

Michał Culepa

Książka o kadrach i płacach kładzie nacisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo - płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach samorządowych. Specyfika stosunku pracy samorządo

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego w dziale Kadry i płace 2019