PIT 2019 Komentarz


PIT 2019 Komentarz

Grzegorz Ziółkowski

PIT 2019 Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., w tym m.in. limity kosztów związanych z używaniem samochodu osobowego przez przedsiębiorcę, nowe zasady rozliczania leasin

Wydawnictwo: Infor w dziale PIT Komentarz