PZP Komentarz 2019


Prawo zamówień publicznych Zbiór przepisów 2019

Seria z paragrafem

Prawo zamówień publicznych. Postępowanie odwoławcze w sprawach zamówień publicznych. Inne akty wykonawcze. Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne. Fakturowanie elektroniczne. Prawo zamówień publicznych. Zbiór przepisów. Stan prawny na 23 kwietnia 201

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Prawo zamówień publicznych Twoje prawo

Flisek Aneta

Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy. Stan prawny 1 stycznia 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2019 r. – zmiana z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Prawo zamówień publicznych w praktyce

Andała Sępkowska Justyna

Książka do prawa zamówień publicznych stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej. Książka jest kluczem do prawidłowego stosowania regulacji ustawowych, pomaga je zrozumieć, obrazuje prawdziwe problemy, z jakimi borykają się zarówn

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg

Pieróg Jerzy

Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych, zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, środków ochrony pra

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Prawo zamówień publicznych Komentarz Dzierżanowski

Dzierżanowski Włodzimierz

Komentarz do prawa zamówień publicznych to wyczerpujące omówienie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych. Dzięki temu publikacja stanowi obowiązkową pozycję dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce. Autorzy komentarza zaprezentowali również bogaty dorobek o

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

Grzegorz Mazurek

Komentarz do prawa zamówień publicznych stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone zmiany odnoszą się do wszystkich etapów prowadzenia postępowania oraz samego składania ofert. Komentarz jest przy

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Prawo zamówień publicznych 2019 Rozporządzenia z komentarzem

Andrzela Gawrońska Baran

Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła głębokie zmiany, do których zamawiający i wykonawcy ciągle się dostosowują. Jest to proces, w którym kluczową rolę zaczynają odgrywać rozporządzenia wykonawcze do zmienionej ustawy. W „Prawie zamówień publicznych 2017”

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Ewaryst Kowalczyk

Komplet książek z prawa zamówień publicznych ma za zadanie przybliżyć zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi, w przypadku których nie jest konieczne stosowanie przepisów pzp. Opracowanie pomoże stworzyć odpowiednie procedury i uniknąć b

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Prawo zamówień publicznych 2019 Beck

Flisek Aneta

Stan prawny: 17 lutego 2017 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera Boldowanie najnowszych zmian, Przypisy od Redakcji, Czytelne hasła i teksty, Indeks rzeczowy

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Źródła prawa Ustawy i kodeksy

Prawo zamówień publicznych 2019

Gawrońska Baran Andrzela

Reforma Prawa zamówień publicznych trwa. Znowelizowaną ustawę znamy już od kilku miesięcy. Rozporządzenia wykonawcze do niej pojawiały się jednak ze sporym opóźnieniem. Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym na rynku komentarzem eksperckim do tych kilkunastu rozporządzeń kluczowych d

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego w dziale Prawo zamówień publicznych 2019