PZP nowelizacja 2019


Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki

Mikołaj Kołecki

W komentarzu do prawa zamówień publicznych przedstawiono sposoby rozwiązywania problemów występujących w praktyce udzielania zamówień publicznych. Autorzy odnieśli się do wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, wzbogacając je o wnikliwy komentarz, dogłębną analizę orzeczni

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg

Pieróg Jerzy

Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych, zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, środków ochrony pra

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

Grzegorz Mazurek

Komentarz do prawa zamówień publicznych stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone zmiany odnoszą się do wszystkich etapów prowadzenia postępowania oraz samego składania ofert. Komentarz jest przy

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Prawo zamówień publicznych 2019 Beck

Flisek Aneta

Stan prawny 1 stycznia 2016 r. Seria Twoje prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone często słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Prawo zamówień publicznych 2015 Beck adresowane jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się prawem, jak i do wszystkich, kt

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Europejskie prawo zamówień publicznych Komentarz

Sołtysińska Aleksandra

Regulacje rynku zamówień publicznych w znacznej mierze są wynikiem implementacji prawa unijnego. Dotychczas obowiązujące dyrektywy z roku 2004 zostały zastąpione uchwalonymi w dniu 26 lutego 2014 r. dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady: - 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych ora

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Prawo zamówień publicznych 2019 zbiór przepisów

Stan prawny: 26.01.2016 rok. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: - nowy tekst jednolity KWOTY WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ ORAZ KONKURSÓW, OD KTÓRYCH JEST UZALEŻNIONY OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA OGŁOSZEŃ URZĘDOWI PUBLIKACJI UNII EUROPEJSKIEJ: - nowe rozporz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Prawo zamówień publicznych

Krzyżanowski Lech

Publikacja zawiera ustawę Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian wchodzących w życie 1 lipca 2015 r. Zamieszczony w tomie akt prawny cieszy się stałym zainteresowaniem osób prowadzących działalność gospodarczą i uczestniczących w przetargach. Dodano najnowsze pr

Wydawnictwo: Od.Nowa w dziale Literatura

Prawo zamówień publicznych 2019 Komentarz do nowelizacji

Gawrońska Baran Andżela

Przewodnik po znowelizowanej ustawie Prawa zamówień publicznych. To z niego dowiesz się dokładnie, w jaki sposób stosować nowe przepisy i w jaki sposób zabezpieczyć się przed popełnianiem błędów. Obszerny komentarz został poświęcony takim kwestiom w jaki sposób m.in. jednolity europ

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Prawo zamówień publicznych 2019 ustawa

Twoje prawo

Stan prawny 1 września 2016 roku. Seria Twoje prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone często słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. prawo zamówień publicznych 2016 Beck adresowane jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się prawem, W jaki sposób i do

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Prawo zamówień publicznych Zbiór przepisów 05.08.2019 rok

Seria z paragrafem

Prawo zamówień publicznych. Postępowanie odwoławcze w sprawach zamówień publicznych. Inne akty wykonawcze. Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: - 28 lipca 2016 r., 1 stycznia

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo zamówień publicznych