Pisma procesowe w sprawach karnych książka


Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański

Ryszard Stefański

Siódme wydanie zawiera ponad 500 wzorów pism procesowych pogrupowanych według przepisów KPK. Wszystkie wzory zostało zaktualizowane, a także dodano nowe, które uwzględniają zmiany w zakresie postępowania karnego. Publikacja uwzględnienia zmian wynikające z ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Wzory pism procesowych

Pisma i pisma procesowe w sprawach podatkowych z objaśnieniami i płytą CD

Monika Wyszomirska Łapczyńska

Pisma urzędowe i pisma procesowe w sprawach podatkowych z objaśnieniami i płytą CD to kompendium niezbędnej wiedzy, która pozwoli na umiejętne formułowanie żądań w sprawach podatkowych, a także na zrozumienie zawiłości przepisów. Czytelnik znajdzie w nim zarówno opisy różnorodnych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Podatki 2019

Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami

Wzory Pism Becka

Książka w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD obejmuje ponad 140 wzorów pism, w tym, w przeważającej mierze pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe, występujących w sprawach rodzinnych. Prezentowana pozycja została podzielona na 2 części. Część I.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019

Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami

Pabis Robert

Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów, pism oraz pism procesowych najczęściej występujących w prawie handlowym. Kolejne, 4. wydanie – zawiera zaktualizowane orzecznictwo oraz omówien

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Wzory pism procesowych

Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński

Andrzej Zieliński

Publikacje z serii Wzory Pism Becka to opracowania zawierające praktyczne wzory pism procesowych i umów. Autorzy omawiają te zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki, przez co książki z tej serii stanowią profesjonalną pomoc dla radców prawnych i adwokatów. Książka Pisma procesowe w spraw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Wzory pism procesowych

Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański

Ryszard Stefański

Zbiór prawie 500 wzorów pism procesowych z prawa karnego, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. W książce znajdują się wzory z następujących zagadnień:- umorzenie i zawieszenie postępowania,- strony, właściwość sądu oraz koszty

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Wzory pism procesowych