Podatek dochodowy od osoby prawnej komentarz


Leksykon podatek dochodowy od osób prawnych 2020

Leksykon podatek dochodowy od osób prawnych 2020 Unimex

Dorota Kosacka

Książka zawiera przejrzyste i szczegółowe omówienie wielu praktycznych zagadnień, a także gotowe rozwiązania pojawiających się w codziennej praktyce problemów. Z Leksykonu podatkowego dowiesz się, m.in.:- Jakie zmiany obowiązują w podatku dochodowym od 1 stycznia 2020 r.?- Kiedy nale

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex w dziale Podatek dochodowy komentarz 2020

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2020

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2020 Beck

Podatkowe Komentarze Becka

Komentarz do ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) praktycznie wyjaśnia zagadnienia dotyczące opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne, m.in.: kwalifikację podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem CIT, w tym podatkowych grup kapitałowych oraz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo podatkowe 2020

CIT Podatki i rachunkowość Komentarz

CIT Podatki i rachunkowość Komentarz 2020 Planowana data wydania i wysyłki 02.06.2020 roku

Paweł Małecki

CIT. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osó

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Podatek dochodowy komentarz 2020

Koszty uzyskania przychodów w CIT

Koszty uzyskania przychodów w CIT 2020 co jest, a co nie jest kosztem Przykłady, komentarze, interpretacje z suplementem elektronicznym

Jarosław Ziołkowski

Książka obejmuje kwestie ujęte w tzw. tarczy antykryzysowej – ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektó

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Rachunkowość Księgowość

CIT w firmie przykłady komentarze interpretacje

CIT w firmie przykłady komentarze interpretacje

Jarosław Ziółkowski

Książka o podatku CIT omawia zagadnienia dotyczące podatku CIT ustalanego na zasadach ogólnych, a także specjalnych danin i sposobów opodatkowania, jakie przewiduje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Publikacja uwzględnia zmiany i nowości obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. (m.i

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Podatek dochodowy komentarz 2020

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych problematyczne przypadki z rozwiązaniami

Anna Główka

Poruszane zagadnienia dotyczą: kwalifikacji do źródła przychodów, szczególnych przypadków przychodów i kosztów ich uzyskania, amortyzacji i leasingu, uczestnictwa w spółkach niebędących osobami prawnymi, dokumentacji cen transferowych i odnoszących się do nich przepisów, rozliczania

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Podatek dochodowy komentarz 2020

Instrukcje księgowe i podatkowe 2020

Instrukcje księgowe i podatkowe Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej

Hołda Artur

Rok 2019 przyniósł kolejne liczne zmiany podatkowe. W zakresie CIT i PIT mamy do czynienia z odpowiednio 8 oraz 13 nowelizacjami. W zakresie VAT i Ordynacji podatkowej zmiany nie są już tak liczne, ale bardzo istotne, np. opodatkowanie bonów, ulga na złe długi, interpretacje indywidualne, kwe

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Podatki 2020