Podatki w działalności marketingowej


Podatki ujednolicone przepisy Legis

Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 15 maja 2020 roku

Podatki 2020

Książka zawiera najnowsze zmiany w VAT, Ordynacji podatkowej i Akcyzie. Książka o podatkach na 2020 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:- 1. Ordynacja podatkowa- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy- 4. Podatek dochodowy od osób prawn

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis w dziale Podatki 2020

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne Komentarz Dowgier Etel podatki od nieruchomości podatki od środków transportowych i opłat lokalnych

Rafał Dowgier

Autorzy komentarza o podatkach omawiają w obszerny i przystępny sposób regulacje prawne dotyczące przede wszystkim: bardzo ważnego z punktu widzenia fiskalnego podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłat lokalnych: targowej, uzdrowiskowej i miejscowej, reklamowej, od

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo podatkowe 2020

Samochód w firmie

Podatki 2020 Samochód w firmie rozliczanie leasingu limity odliczanie VAT split payment 61 praktycznych przykładów

Poradnik Gazety Prawnej 2020

Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują różne środki transportu, które są dla nich niezbędnym narzędziem pracy. Wydatki związane z ich nabyciem i eksploatacją bywają znaczne i po spełnieniu określonych warunków mogą być zaliczane do kosztów uzyskania p

Wydawnictwo: Infor w dziale Podatki 2020

Poradnik ryczałtowca

Podatki 2020 Ryczałt ewidencjonowany

Poradnik Gazety Prawnej 2020

Ryczałt jest atrakcyjną formą opodatkowania stosowaną przez podatników prowadzących działalność (osiągających dochody) w mniejszych rozmiarach. Poradnik w jasny i przejrzysty sposób opisuje sytuacje oraz warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc wybrać opodatkowanie w tej formie. Wskazu

Wydawnictwo: Infor w dziale Podatki 2020

Podatki 2020 Legis stan prawny 2 stycznia 2017 roku

Podatki 2020 Legis stan prawny 2 stycznia 2020 roku

Podatki 2020

Książka o podatkach na 2020 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:- 1. Ordynacja podatkowa- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych- 5. VAT- 6. Akcyza- 7. Rachunkowość- 8. Podatki i opłaty lokalne, Op

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis w dziale Podatki 2020

Podatki 2020 komentarz do zmian

Podatki 2020 komentarz do zmian

Wysocka Fronczek Marta

Publikacja podzielona jest na 2 główne działy A. Komentarz do zmian - zmiany podatkowe - ordynacja podatkowa 2020 - zmiany podatkowe PIT i CIT 2020: exit tax, stawka preferencyjna, zmiany w dok. transferowej, zaliczki, podatek od budynków. - zmiany podatkowe VAT 2020: matryca VAT, VAT na bony, u

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis w dziale Podatki 2020

Podatki 2020 Beck

Podatki 2020 Beck

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

W książce o podatkach w dziale podatkowym zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową 2020,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 roku,- ustawę o podatk

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Podatki 2020

Podatki

Podatki w działalności marketingowej

Mikołaj Jabłoński

Książka została przygotowana zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na 1.05.2019 r. Uwzględnia m.in. nowelizację ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z 22 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2433), na podstawie której wprowadzono całkowicie nowe zasady opodatkowania bo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Podatki 2020

Podatki

Podatki w obrocie nieruchomościami w praktyce notarialnej

Wojciech Gonet

Książka przeznaczona dla notariuszy i doradców podatkowych, będzie też użyteczna dla pracowników urzędów skarbowych. Obrót nieruchomościami może być przedmiotem opodatkowania według kilku ustaw podatkowych. W książce zostały wyjaśnione i zobrazowane przykładami skomplikowane zaga

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo o adwokaturze notariacie

Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2020

Podatkowa księga przychodów i rozchodów Praktyczne problemy prowadzenia

Styczyński Rafał

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pomimo faktu, iż są dość powszechnie znane, od wielu lat budzą określone wątpliwości. Ewidencja poszczególnych zdarzeń gospodarczych sprawia problemy nie tylko podmiotom rozpoczynającym jej prowadzenie ale również doświadc

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex w dziale Pkpir