Podręcznik urzędnika stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego komentarz

Kasprzyk Piotr

Opracowanie i skład zostało zakończone. Podręcznik ukaże się w lutym 2019 r. Jest pracą zbiorową prawników i praktyków specjalistów z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Omawia m.in. zasady dotyczące stosowania prawa międzynarodowego prywatnego,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Książki o prawie

Prawo o aktach stanu cywilnego i inne przepisy dla USC

Barankiewicz Tomasz

Podręcznik jest pracą zbiorową prawników i praktyków – specjalistów z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz prawa administracyjnego. Jest to pierwszy podręcznik omawiający zagadnienia ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego zawierający odniesienie do wielu dziedzin prawa, w tym n

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Książki o prawie