Podstawy rachunkowości MSSF


Podstawy rachunkowości Zbiór zadań Andrzejewski

Andrzejewski Mariusz

Zbiór zadań z rozwiązaniami mający na celu, poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia, pomóc czytelnikom w przyswojeniu podstawowych technik stosowanych we współczesnej rachunkowości. Dodatkowo zamieszczono kilkadziesiąt pytań testowych oraz krótkich problemów teoretycznych i obliczeniowych

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN w dziale Podstawy rachunkowości

Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne

Micherda Bronisław

W książce z podstaw rachunkowości ujęto w spójne ramy zagadnienia związane z podstawami rachunkowości, a także dokonano syntezy warsztatu rachunkowości. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień autorzy stosują wiedzę interdyscyplinarną oraz naświetlają temat problemowo, zmuszając czy

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN w dziale Podstawy rachunkowości

Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne

Micherda Bronisław

W opracowaniu ujęto w spójne ramy zagadnienia związane z podstawami rachunkowości, a także dokonano syntezy warsztatu rachunkowości. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień autorzy stosują wiedzę interdyscyplinarną oraz naświetlają temat problemowo, zmuszając czytelnika do samodzielnej

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN w dziale Podstawy rachunkowości

Podstawy rachunkowości Od teorii do praktyki

Szczypa Piotr

Książka Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki systemu rachunkowości lub je sobie przypomnieć. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są niezbędne treści teoretyczne poparte praktycznymi przykładami i zadaniam

Wydawnictwo: CeDeWu w dziale Podstawy rachunkowości

Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF

Strojek Filus Marzena

Podręcznik stanowi nowatorskie podejście wprowadzające do rachunkowości. Uwzględnia podstawę prawną MSR/MSSF, podczas gdy podobnego typu opracowania są podporządkowane tylko regulacjom Ustawy o rachunkowości. Publikacja omawia specyfikę MSR/MSSF już na etapie identyfikacji i klasyfikacji

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN w dziale Podstawy rachunkowości

Podstawy rachunkowości Od teorii do praktyki

Szczypa Piotr

Książka Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki systemu rachunkowości lub je sobie przypomnieć. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są niezbędne treści teoretyczne poparte praktycznymi przykładami i zadaniam

Wydawnictwo: CeDeWu w dziale Podstawy rachunkowości

Podstawy rachunkowości Wykład Tom 1

Olchowicz Irena

Ósme wydanie Podstaw rachunkowości obejmuje treść zaktualizowaną. Zmiany zostały spowodowane nowelizacją ustawy o rachunkowości w 2015 r. Nowelizacja krajowego prawa bilansowego pozostaje w ścisłym związku ze zmianami dyrektyw unijnych, które miały miejsce w 2013 r., oraz z akceptowanym

Wydawnictwo: Difin w dziale Podstawy rachunkowości

Podstawy rachunkowości Zbiór zadań z rozwiązaniami

Olchowicz Irena

Tom 2 Podstaw rachunkowości zawiera zadania z rozwiązaniami pozostające w ścisłej relacji z tematyką tomu 1 Podstawy rachunkowości. Wykład. Zdobywanie wiedzy z rachunkowości wymaga nie tylko przyswajania treści o charakterze ogólnym, zwłaszcza dotyczącej nadrzędnych zasad rachunkowośc

Wydawnictwo: Difin w dziale Podstawy rachunkowości

Podstawy rachunkowości

Szczypa Piotr

Książka Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki systemu rachunkowości lub je sobie przypomnieć. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są niezbędne treści teoretyczne poparte praktycznymi przykładami i zadaniam

Wydawnictwo: CeDeWu w dziale Podstawy rachunkowości

Podstawy rachunkowości instrumentów finansowych

Kotyla Cyryl

Publikacja adresowane przede wszystkim do pracowników służb księgowych oraz studentów kierunku rachunkowość, którzy chcieliby zapoznać się z podstawami rachunkowości instrumentów finansowych. Przedstawiane treści dotyczą ujęcia rachunkowego instrumentów finansowych wykorzystywanych

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Podstawy rachunkowości