Podstawy rachunkowości


Rachunkowość od podstaw zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami

Rachunkowość od podstaw zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami Małkowska

Małkowska Danuta

Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z rozwiązaniami. Każde zagadnienie poprzedzono wprowadzeniem teoretycznym, które pozwala na zapoznanie się z danym tematem, a także na usystematyzowanie i przypomnienie wiadomości: od zasobów majątkowych i źródeł finansowania, poprzez bil

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Podstawy rachunkowości

Rachunkowość jednostek oświatowych

Rachunkowość jednostek oświatowych i gospodarki finansowej jednostek oświatowych

Monika Kaczurak Kozak

W książce przybliżono i usystematyzowano zagadnienia dotyczące organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych, pozwalającej na prawidłowe oraz sprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych, niezależnie od przyjętej formy obsługi finansowej. Publikacja pomaga opracować plan kont dostosowan

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Rachunkowość Księgowość

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Prawo o fundacjach Komentarz do ustawy o fundacjach. Działalność fundacji w praktyce. Wzory dokumentów

Marcin Kępa

Publikacja została przygotowana dla instytucji i osób zainteresowanych problematyką prawa fundacyjnego i składa się z trzech części: praktycznego komentarza do ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, opisowego omówienia najważniejszych zagadnień związanych z praktycznymi aspektami dzia

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń z suplementem elektronicznym

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki ze wzorami polityki rachunkowości i planem kont z suplementem elektronicznym

Rafał Nawrocki

Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (i

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej wzorcowy plan kont z komentarzem

Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej wzorcowy plan kont z komentarzem zasady polityka rachunkowości sprawozdanie finansowe

Irena Majsterkiewicz

Praktyczny przewodnik po rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej z wzorcowym planem kont, zarządzeniem w sprawie zasad (polityki) rachunkowości oraz wzorami sprawozdania finansowego. Fachowym komentarzom towarzyszy szereg wzorów niezbędnych dokumentów, które zamieszczono również w suplemenci

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Nieruchomości poradniki

Rachunkowość w oświacie

Rachunkowość w oświacie Plan finansowy, ewidencja księgowa, sprawozdawczość

Grotkiewicz Magdalena

Specyfika wymagań wobec rachunkowości jednostek oświatowych sprawia, że osoby zajmujące się finansami tych podmiotów nierzadko borykają się z trudnościami i poszukują specjalistycznej i aktualnej informacji na ten temat. Rachunkowość w oświacie wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu.

Wydawnictwo: Infor w dziale Rachunkowość Księgowość

Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz

Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz

Teresa Kiziukiewicz

Książka ma na celu przedstawienie ogólnych zasad rachunkowości zarządczej z uwzględnieniem jej powiązań z rachunkowością finansową w warunkach polskich przedsiębiorstw. Po scharakteryzowaniu istoty i zakresu rachunkowości zarządczej oraz jej powiązań z zarządzaniem, prezentuje się

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów w dziale Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych

Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych

Niemczyk Roman

Duże zainteresowanie zagadnieniami rachunkowości wspólnot mieszkaniowych zainspirowały autora do napisania tej książki. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 rok o własności lokali (tekst jednolity DzU nr 80,poz. 903) daje możliwość samodzielnego podejmowania decyzji o metodach i sposobach zarzą

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin w dziale Rachunkowość