Polskie prawo handlowe 2019


Prawo handlowe Okolski

Modrzejewska Małgorzata

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa handlowego i omawia wszystkie najważniejsze instytucje tej dziedziny prawa. W książce przedstawiono m.in.: - charakterystykę przedsiębiorców, w tym przede wszystkim spółek prawa handlowego, - prawo umów gospodarczych (czynności handlowe

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo handlowe 2019

Prawo Handlowe 2019 Zbiór przepisów

Lex

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska. Spółdzielnia eur

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo handlowe 2019

Prawo handlowe Kidyba

Andrzej Kidyba

Podręcznik z prawa handlowego składa się z trzech części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym;- druga część książki z prawa h

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo handlowe 2019

Prawo handlowe w pigułce 2019 Beck

Gacka Asiewicz Aneta

Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. To kompaktowe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajomość pomoże w zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłemu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnien

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo handlowe 2019

Prawo handlowe Bilewski Chłopecki

Bilewska Katarzyna

Podręcznik Prawo handlowe obejmuje regulacje prawa spółek, jak i te elementy prawa gospodarczego, które pozostają z nimi w ścisłym stosunku. W szczególności zaś obejmuje podstawowe regulacje prawa rynku kapitałowego powiązane normatywnie i konstrukcyjnie z prawem spółek handlowych, jak

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo handlowe 2019

Prawo handlowe Kidyba Beck

Andrzej Kidyba

Książka z Prawa handlowego składa się z trzech części, z których pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym,- druga przedstawia podmioty występujące w o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo handlowe 2019

Polskie prawo handlowe Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Autorami podręcznika są w większości pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mający bogate doświadczenie praktyczne w zawodach prawniczych (notariusza, sędziego, adwokata, radcy prawnego), które starali się wykorzystać w tym opracowaniu. Najważniejsze zagadnien

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo handlowe 2019

Polskie prawo handlowe Ciszewski

Ciszewski Jerzy

Książka przedstawia całość zagadnień objętych wykładem z prawa handlowego. Podręcznik ten z powodzeniem może być również wykorzystywany do nauki innych, zbliżonych tematycznie przedmiotów akademickich na studiach prawniczych lub administracyjnych, takich jak: prawo gospodarcze, prawo

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Prawo handlowe 2019

Prawo handlowe Okolski Podręcznik

Małgorzata Modrzejewska

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa handlowego i omawia wszystkie najważniejsze instytucje tej dziedziny prawa. W książce przedstawiono charakterystykę przedsiębiorców, w tym przede wszystkim spółek prawa handlowego, prawo umów gospodarczych (czynności handlowe), postępo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo handlowe 2019

Polskie prawo handlowe

Ciszewski Jerzy

Polskie prawo handlowe przedstawia całość zagadnień objętych wykładem z prawa handlowego. Podręcznik ten z powodzeniem może być również wykorzystywany do nauki innych, zbliżonych tematycznie przedmiotów akademickich na studiach prawniczych lub administracyjnych, takich jak: prawo gospod

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Prawo handlowe 2019