Pomoc społeczna komentarz


Pomoc społeczna Komentarz Sierpowska

Iwona Sierpowska

W komentarzu o pomocy społecznej przystępnie i kompleksowo omówiono przepisy ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem poglądów prezentowanych w literaturze i orzecznictwie sądowym oraz aktów normatywnych, do których odsyła ustawa, w tym przepisów wykonawczych. Wyznaczony systematyzacj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Pomoc społeczna

Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem

Jamroży Marcin

Kompletny zbiór dokumentacji dla ośrodków pomocy społecznej – ponad 270 wzorów pism, decyzji, protokołów, wniosków oraz umów niezbędnych na każdym etapie postępowania o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej, wydawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz Kodeksu postęp

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Pomoc społeczna

Amunicja strzelecka

Edipresse Polska

Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; to unikatowe wydawnictwo przedstawiające najciekawsze przykłady uzbrojenia Wojska Polskiego w kampanii 1939 roku. Po raz pierwszy zebraliśmy w jednej serii szczegółowy opis polskiego oręża, którym polscy żołnierze w 1939 roku próbowali wykonać n

Wydawnictwo: Edipresse Polska w dziale Historia Polski 1939-1945

MERITUM Pomoc społeczna wsparcie socjalne

Renata Babińska Gorecka

W Meritum o pomocy społecznej omówiono m.in. następujące zagadnienia: - warunki, jakie trzeba spełniać, aby otrzymać określoną formę pomocy (z podstawowym kryterium, jakim jest dochód - jak go ustalić, obliczyć, udokumentować), oraz powody, z których uprawniony traci prawo do pomocy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Pomoc społeczna

Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne Beck

Flisek Aneta

Stan prawny 01.09.2015 rok. Publikacja obejmuje zmiany do Dz.U. z 2015 r. poz. 1198. Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania bieżących tekstów ustaw , opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie [haseł w nawiasach kwadratowych], objaśniających treść przepisu, b

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kadry i płace 2019

Pomoc społeczna Sierpowska

Książka wyd. Wolters i Sierpowskiej opisuje prawo do świadczeń. Zasady przyznawania świadczeń. Pracownicy pomocy społecznej. Decyzje w sprawach pomocy społecznej Książka przeznaczone dla pracowników socjalnych i pracowników administracji samorządowej – ułatwi im wykonywanie obowiąz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Pomoc społeczna

Pomoc społeczna wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku

Kołaczkowski

Książka stanowi kompleksową analizę regulacji prawnych dotyczących pomocy społecznej w Polsce. Autorzy przedstawiają pomoc społeczną jako złożony, ale jednocześnie spójny system, wyodrębniając i omawiając najważniejsze jego elementy: cele, zasady i wartości, organy i zakres ich dzi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Pomoc społeczna

Pomoc społeczna Procedury i tryb przyznawania świadczeń

Stanisław Nitecki

To trzecie wydanie popularnej publikacji poświęconej zagadnieniom procedur przyznawania świadczeń socjalnych. Książka przedstawia procedury przyznawania świadczeń w ramach pomocy społecznej. Jest swoistym przewodnikiem po procesie wydawania decyzji administracyjnej (i innych form) o przyzna

Wydawnictwo: Wydawnictwo Gaskor w dziale Pomoc społeczna

Pomoc społeczna Przepisy z wprowadzeniem

Iwona Sierpowska

Publikacja jest zbiorem najważniejszych i najczęściej stosowanych w praktyce aktów prawnych z zakresu pomocy społecznej. Poza ustawą o pomocy społecznej w zbiorze zostały umieszczone akty wykonawcze odnoszące się do zadań, świadczeń i organizacji pomocy społecznej. Zbiór źródeł nor

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Pomoc społeczna

Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne

Flisek Aneta

Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania bieżących tekstów ustaw , opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie [haseł w nawiasach kwadratowych], objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie się tekstem i zrozumienie znaczenia aktu prawnego. Twoj

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Pomoc społeczna