Poradnik dla służb bhp


BHP w praktyce Rączkowski

BHP w praktyce 2020 Rączkowski

Rączkowski Bogdan

Poradnik BHP w praktyce Pana Rączkowskiego to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i polskich norm.- To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacj

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Szkolenia bhp i ppoż 2020

Prezentacje do szkoleń BHP

Prezentacje do szkoleń BHP wersja 1.9 październik 2020 płyta CD

Szkolenia BHP

Program komputerowy (możliwość wyświetlania na monitorze lub rzutniku multimedialnym) do samodzielnego doboru slajdów prezentujących tematykę szkoleń okresowych bhp dla różnych grup pracowników. Nowoczesny i atrakcyjny sposób prowadzenia szkoleń. 630 kolorowych slajdów ilustrujących t

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Szkolenia bhp i ppoż 2020

Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny

Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny Rączkowski

Bogdan Rączkowski

Do podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy należy przeszkolenie pracownika – przed dopuszczeniem go do pracy – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 2 k.p.). Instruktaż ogólny przed przystąpieniem do pracy odbywają wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studen

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Szkolenia bhp i ppoż 2020

Poradnik dla służb bhp zadania uprawnienia odpowiedzialność z suplementem elektronicznym

Poradnik dla służb bhp zadania uprawnienia odpowiedzialność z suplementem elektronicznym

Aleksandra Kaźmierczak

Książka dla służb bhp jest z suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów zawartych w książce – związane z wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, środkami ochrony indywidualnej, przykładowe opracowanie „Instrukcji postępowania w przypadku zaistnienia wypadku

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Szkolenia bhp i ppoż 2020