Postępowania administracyjnego


Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski

Komentarze Kodeksowe

W Komentarzu do kodeksu postępowania administracyjnego przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, piętnastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem −

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks postępowania administracyjnego 2019

Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów

Robert Suwaj

Książka ze wzorami pism i dokumentów stanowi praktyczną pomoc w pracy urzędnika, prawnika oraz pełnomocnika w sprawach administracyjnych. Zawiera przykładowe wzory pism i rozstrzygnięć w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wzory zawieraj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks postępowania administracyjnego 2019

Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka

Publikacja zawiera:Kodeks postępowania administracyjnegoUstrój sądów administracyjnychPostępowanie egzekucyjne w administracjiPostępowanie przed sądami administracyjnymiSamorządowe kolegia odwoławczeTrybunał KonstytucyjnyOrdynacja podatkowaoraz inne akty prawneKsiążka zawiera zbiór najw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks postępowania administracyjnego 2019

Kodeks postępowania administracyjnego Twoje Prawo

Twoje Prawo

Stan prawny: 1 września 2018 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 25.11.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629) Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Kodeks postępowania administracyjnego 2019

Pisma postanowienia decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego

Paweł Drembkowski

Książka zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism, postanowień, decyzji i odwołań najczęściej występujących w postępowaniu administracyjnym. Kolejne 2. wydanie uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks postępowania administracyjnego 2019

Kodeks postępowania administracyjnego 2019 Edycja Sądowa

Edycja Sądowa

Stan prawny: 22 czerwca 2017 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1.06.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 943). KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Edycja Sądowa zwiera:- Kodeks postępowania administracyjnego- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Źródła prawa Ustawy i kodeksy

Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim

Samulska Katarzyna

Monografia poświęcona zasadzie szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim odnosi się do zasady uregulowanej postanowieniami art. 12 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Składa się ona z ośmiu rozdziałów obejmujących problematykę zasad postępow

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Prawo administracyjne

Kodeks postępowania administracyjnego

Krzyzanowski Lech

Ponad 600-stronicowy zbiór ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania administracyjnego. Oprócz najbardziej istotnego dla tej tematyki, kodeksu postępowania administracyjnego, w zbiorze zawarto również przepisy dotyczące sądów administracyjnych i egzekucji administracyjnej, a w tym: p

Wydawnictwo: Od.Nowa w dziale Prawo administracyjne

Kodeks postępowania administracyjnego

Krzyżanowski Lech

Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprowadzającymi. Uwzględnia ostatnie zmiany wprowadzone przez ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Wydawnictwo: Od.Nowa w dziale Prawo administracyjne

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Roman Hauser

Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego pod redakcją specjalisty w zakresie prawa administracyjnego Romana Hausera stanowi wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to drugie wydanie Komentarza, które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek d

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks postępowania administracyjnego 2019