Postępowanie celne


Postępowanie celne w unijnym kodeksie celnym

Marzenna Kałka

Nowe unijne i krajowe prawo celne (obowiązujące od 20 sierpnia 2016 r.) wprowadziło nowy tryb prowadzenia postępowań celnych w oparciu o przepisy Unijnego Kodeksu Celnego i znacznie ograniczyło stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej. W książce opisano dokładnie nową procedurę wydawan

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex w dziale Prawo celne 2019

Postępowanie celne

Jerzy Chuderski

Opracowanie jest komentarzem do Wspólnotowego Kodeksu Celnego, krajowego Prawa celnego i Ordynacji podatkowej.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo celne 2019