Postępowanie w sprawach nieletnich


postepowanie+sprawach+nieletnich+komentarz+2016.jpg

Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz

Tadeusz Bojarski

W piątym wydaniu komentarza uwzględniono zmiany, których celem było dostosowanie obowiązującego prawa nieletnich do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także ujednolicenie postępowania, w którym dotychczas istniała konieczność stosowania

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2018

postepowanie-w-sprawach-708128i.jpg

Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz

Górecki Piotr

Książka stanowi kompleksowy komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich uwzględniający jej ostatnią dużą nowelizację, która zasadniczo zmieniła dotychczasowy dwoisty model procedowania w sprawach nieletnich przed sądem rodzinnym oraz w toku postępowania odwoławczego. Au

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2018

postepowanie-spraw-nieletnich-komentarz.jpg

Postępowanie w sprawach nieletnich na tle standardów europejskich

Korcyl Wolska

W trzecim wydaniu autorka szczegółowo omawia rozwiązania przyjęte przez ostatnią dużą nowelizację ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 2013 r., która w znaczącym stopniu zmieniła model postępowania w sprawach nieletnich, wprowadzając nowy kształt postępowania sądowego opart

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2018

Postepowanie-sprawach-nieletnich-2011.jpg

Postępowanie w sprawach nieletnich

Aneta Wilkowska

Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę. Skrypt „Postępowanie w sprawach nieletnich” w sposób syntetyczny ujmuje zagadnienia z zakresu prawa nieletnich. W publikacji tej omówiono: rys historyczny

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2018

postepowania-szczegolne-w-procesie-karnym-postepowanie-w-sprawach-nieletnich-9788374622028.jpg

Postępowania szczególne w procesie karnym Postępowanie w sprawach nieletnich

Kudrelek Jan

prawo proces oddany polskie proces karne proces karne proces w kwestiach nieletnich młodzież prawo rodzinne W postępowaniu karnym, u postępowania typu podstawowego, przewiduje się - z różnorodnych względów - postępowania karne odbiegające od głównego nurtu procesu. Ich pr

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie w dziale Kryminalistyka