Postępowanie wieczystoksięgowe


Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków

Helena Ciepła

Książka przedstawia elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą w rozpoznawaniu wniosków wieczystoksięgowych, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków składanych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.W opracowaniu zawar

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo o adwokaturze notariacie

Prawo o notariacie Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe

Aleksander Oleszko

Książka zawiera najważniejsze i najczęściej stosowane w praktyce akty prawne regulujące problematykę notariatu, tj.: - ustawę - Prawo o notariacie, - Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza, - ustawę o księgach wieczystych i hipotece, - rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo o adwokaturze notariacie

Prawo o notariacie Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe

Oleszko

Książka jest pierwszym na rynku zbiorem najważniejszych i najczęściej stosowanych w praktyce aktów prawnych regulujących problematykę notariatu. Oprócz ustawy - Prawo o notariacie, w książce zamieszczono ustawę o księgach wieczystych i hipotece, przepisy postępowania wieczystoksięgowe

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo o adwokaturze notariacie

Postępowanie wieczystoksięgowe

Piotr Mysiak

Monografia, która jest pierwszym i jak dotąd jedynym tak wszechstronnym monograficznym opracowaniem tego zagadnienia w polskiej literaturze. Kompleksowo ukazuje specyfikę wskazanego postępowania. W monografii zostały przeanalizowane wybrane kwestie ogólne dotyczące: ksiąg wieczystych (system

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Księgi wieczyste i hipoteka

POSTĘPOWANIE WIECZYSTOKSIĘGOWE WYD2

MYSIAK P.

Wydawnictwo: Brak danych w dziale Różne

Postępowanie wieczystoksięgowe

Mysiak Piotr

Postępowanie wieczystoksięgowe to publikacja, która jest pierwszym i jak dotąd jedynym tak wszechstronnym monograficznym opracowaniem tego zagadnienia w polskiej literaturze. Autor kompleksowo ukazuje specyfikę wskazanego postępowania. W publikacji zostały przeanalizowane wybrane kwestie og

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Księgi wieczyste i hipoteka

POSTĘPOWANIE WIECZYSTOKSIĘGOWE

MYSIAK P.

Wydawnictwo: Brak danych w dziale Różne

Postępowanie wieczystoksięgowe

Agnieszka Maziarz Charuza

Prezentowany komentarz zawiera zbiór aktualnych orzeczeń, tez piśmiennictwa, a także poglądy autorki w kwestii zagadnień dotyczących przebiegu postępowania wieczystoksięgowego. Uwagi zawarte w komentarzu mają zastosowanie w praktyce dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych. Jednocześnie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo cywilne 2019