Powszechna historia państwa Krasowski


Powszechna historia państwa i prawa w pigułce

Powszechna historia państwa i prawa w pigułce 2020 Beck

Gacka Asiewicz Aneta

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko i skutecznie powtórzyć materiał przed egzaminem z powszechnej historii państwa i prawa? Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Historia i prawo konstytucyjne

Powszechna historia ustroju

Powszechna historia ustroju

Klementowski Marian

Podręcznik przeznaczony dla studentów prawa, administracji i historii. Zawiera całościowe przedstawienie ewolucji modelowych ustrojów: Anglii, Francji, Niemiec, Rosji i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ciekawie ukazuje funkcjonowanie głównych instytucji państwowych omawianych państw oraz zmia

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN w dziale Historia i teoria prawa Prawo rzymskie Prawnicy

Powszechna historia prawa

Powszechna historia prawa

Dziadzio Andrzej

Historia prawa od V wieku po współczesne systemy prawne Pierwsze podręcznikowe ujęcie ewolucji prawa w Europie Zachodniej i w państwach byłego bloku wschodniego Nowatorska prezentacja historii prawa na dwóch płaszczyznach: źródłowej i dogmatycznej Tematyczno-chronologiczne ujęcie takich

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN w dziale Historia i teoria prawa Prawo rzymskie Prawnicy

Powszechna historia ustroju Wybór źródeł

Powszechna historia ustroju Wybór źródeł

Bereza Arkadiusz

Myślą wiodącą opracowania jest powiązanie z układem oraz treścią podręcznika Powszechna historia ustroju i zilustrowanie materiałem, głównie normatywnym, omawianych w nim ustrojów państwowych, poszczególnych instytucji oraz obszarów życia publicznego przeszłych epok. Książka jest

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN w dziale Historia i teoria prawa Prawo rzymskie Prawnicy

Powszechna historia państwa i prawa

Powszechna historia państwa i prawa Wolters Katarzyna Sójka Zielińska

Michał Sczaniecki

Upływa ponad 25 lat od ukazania się po raz pierwszy podręcznika Powszechna historia państwa i prawa Michała Sczanieckiego, profesora Uniwersytetów Poznańskiego i Warszawskiego, europejskiej sławy uczonego. Synteza ta, stanowiąca opus vitae Autora, owoc głębokiej wiedzy, erudycji, długich

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Teoria i historia prawa

Powszechna historia ustroju państw ćwiczenia

Powszechna historia ustroju państw ćwiczenia

Lipska Toumi Marzena

Skrypt Powszechna historia ustrojów państw - ćwiczenia przeznaczony jest zarówno dla studentów prawa, administracji i historii, jak i uczniów szkół średnich. Zawiera klarowne przedstawienie ewolucji modelowych ustrojów: Anglii, Francji, Niemiec, Rosji i Stanów Zjednoczonych ameryki, urozm

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Historia i prawo konstytucyjne