Prawa pacjenta rzeczniku praw pacjenta Komentarz


Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz

Leszek Bosek

Komentarz do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która stanowi kompleksowe i szczegółowe zbiór przepisów wskazanej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia pojawiające się przy jej stosowaniu.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo medyczne 2019

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Komentarz

Karkowska Dorota

Komentarz jest kompleksowym opracowaniem zawierającym analizę przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także innych aktów prawnych z zakresu prawa medycznego, dzięki czemu ukazano złożoność i dynamiczność omawianej problematyki. W najnowszym wydaniu uwzględniono

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo medyczne 2019

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Krótkie Komentarze Becka

Michał Rojewski

Publikacja opisuje w sposób kompleksowy kontrowersyjne tematy związane z czterema najważniejszymi ustawami z zakresu prawa medycznego, które w ostatnim czasie wzbudziły wiele zamieszania na arenie ochrony zdrowia. Komentarz uporządkowuje poszczególne zagadnienia, wskazuje problemy, które

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo medyczne 2019

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta

Dorota Karkowska

W komentarzu szczegółowo omówiono powszechny katalog praw pacjenta, a także przepisy dotyczące powołania, odwołania oraz kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta. Komentarz uwzględnia nowelizację wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2012 r. oraz aktualizacje innych przepisów obejmujące: procedurę

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo medyczne 2019

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta

Anna Augustynowicz

W czerwcu 2009 rok. weszła w życie uchwalona 6 listopada 2008 rok ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa ta wchodziła w skład tzw. pakietu ustaw zdrowotnych, reformujących system ochrony zdrowia. Ustawa ma na celu kompleksowe usystematyzowanie i uporządkowanie norm prawnyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu w dziale Prawo medyczne 2019

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz

Augustynowicz Anna

W publikacji dokonano analizy przepisów, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego, według stanu na dzień 31 sierpnia 2009 roku. Prezentowane poglądy zobrazowane zostały licznymi przykładami. Książka stanowi kompendium wiedzy na temat regulacji zawartych w ustawie. W sposób jasny i klarowny

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu w dziale Prawo medyczne 2019

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta Komentarz

Augustynowicz Anna

W czerwcu 2009 r. weszła w życie uchwalona 6 listopada 2008 r. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa ta wchodziła w skład tzw. pakietu ustaw zdrowotnych, reformujących system ochrony zdrowia. Ustawa ma na celu kompleksowe usystematyzowanie i uporządkowanie norm prawnych r

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu w dziale Prawo medyczne 2019