Prawo Europejskie


Prawo Europejskie Zbiór przepisów

Seria z paragrafem

Publikacja zawiera między innymi ostatnie wersje skonsolidowane traktatów oraz załączonych do nich protokołów: - Traktatu o Unii Europejskiej;- Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;- Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;- Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Uni

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo unii europejskiej 2019

Prawo Europejskie Zbiór przepisów

Książki przeznaczone są dla praktyków prawa, aplikantów oraz studentów wydziałów prawa i administracji. Publikacja zawiera:- Traktat o Unii Europejskiej;- Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;- Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej;- Wyjaśnienia dotyczące Karty Praw Podstawowych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo unii europejskiej 2019

Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym

Redaktor prowadzący Alicja Szewczyk

W dniach 10–11 czerwca 2010 r. odbył się w Warszawie Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego poświęcony wpływowi prawa europejskiego na polskie prawo finansowe. Temat Zjazdu został określony jako „Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym”. Jego skutkiem

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego Wydawnictwo Wiedza i Praktyka w dziale Prawo międzynarodowe 2019

Prawo europejskie Skrypty Becka

Waltraud Hakenberg

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik Prawo europejskie stanowi znakomitą pomoc w zdobywaniu wiedzy na temat: instytucji Unii Europejskiej, źródeł prawa Unii Europejskiej, systemu ochrony prawa, swobód rynku wewnętrznego Unii Europe

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo międzynarodowe 2019

Prawo europejskie 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym

Litwińczuk Hanna

Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Podatkowego - Warszawa, 10 - 11 czerwca 2010 r. Mam nadzieję, że publikacja ta - chociażby ze względu na znakomite grono współautorów oraz nader aktualną problematykę - spotka się z zainteresowaniem szerokiego kręgu czytelników, nie tylko pra

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego w dziale Prawo finansowe Bankowe Dewizowe Budżetowe

Prawo europejskie 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym

Litwińczuk Hanna

Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Podatkowego - Warszawa, 10 - 11 czerwca 2010 r. Mam nadzieję, że publikacja ta - chociażby ze względu na znakomite grono współautorów oraz nader aktualną problematykę - spotka się z zainteresowaniem szerokiego kręgu czytelników, nie tylko pra

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego w dziale Prawo finansowe Bankowe Dewizowe Budżetowe

Prawo europejskie Podręczniki Prawnicze

dr Michael Ahlt

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik Prawo europejskie stanowi znakomitą pomoc w zdobywaniu wiedzy na temat: instytucji Unii Europejskiej, źródeł prawa Unii Europejskiej, systemu ochrony prawa, swobód rynku wewnętrznego Unii Europe

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Aplikacje prawnicze 2019

Unia Europejska i prawo europejskie Zagadnienia podstawowe

Zenon Knypl

Według art. 29c ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 rok o komornikach sądowych i egzekucji (Dziennik Ustaw z 2006 rok Nr 167, poz. 1191 ze zm.), egzamin konkursowy na aplikację komorniczą polega na sprawdzeniu wiedzy kandydata na aplikanta komorniczego z zakresu prawa europejskiego. Zgodnie za

Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda w dziale Unia Europejska

Prawo europejskie zarys wykładu Skubisz

Ewa Skrzydło Tefelska

Podręcznik przedstawia system prawny Unii Europejskiej. Opracowanie obejmuje całość wykładu instytucjonalnego i materialnego prawa europejskiego. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów prawa, administracji, zarządzania, ekonomii, stosunków międzynarodowych i politologii. Może być tak

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w dziale Prawo unii europejskiej 2019

Prawo europejskie Zarys wykładu

Skubisz Ryszard

Podręcznik przedstawia system prawny Unii Europejskiej. Opracowanie obejmuje całość wykładu instytucjonalnego i materialnego prawa europejskiego. Książka jest rezultatem współpracy realizowanej od wielu lat pomiędzy Katedrą Prawa Wspólnot Europejskich na Wydziale Prawa i Administracji Un

Wydawnictwo: UMCS w dziale Prawo Unii Europejskiej