Prawo Unii Europejskiej 2019 książka


Prawo Unii Europejskiej w pigułce

W książce omówiono wszystkie najważniejsze instytucje i prawo Unii Europejskiej, od traktatów założycielskich aż do Traktatu z Lizbony. W opracowaniu zawarto następujące zagadnienia: Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa, aksjologia Unii Europejskiej, struktura instytucjonalna

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo unii europejskiej 2019

Prawo Unii Europejskiej Twoje Prawo

Twoje Prawo

Stan prawny: 1 września 2018 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo unii europejskiej 2019

Prawo Unii Europejskiej

Krzyżanowski Lech

Prawo Unii Eurpejskiej to zbiór podstawowych aktów prawnych określających zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Treść zbioru stanowi wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Traktat o Unii Europejskiej, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej wraz z wyjaśnieniam

Wydawnictwo: Od.Nowa w dziale Prawo unii europejskiej 2019

Instytucje i prawo Unii Europejskiej Podręcznik dla kierunków prawa zarządzania i administracji

Jan Barcz

W książce z prawa unii europejskiej przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia Europejska. Zwrócono uwagę na narastający problem różnicowania się wewnętrznego Unii oraz fakt, że elastyczność jej ustroju zaczyna odgrywać zasadniczą rolę w umocnieniu dy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo unii europejskiej 2019

Prawo Unii Europejskiej

Lech Krzyżanowski

Prawo Unii Europejskiej to zbiór podstawowych aktów prawnych określających zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Treść zbioru stanowi wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Traktatu o Unii Europejskiej, Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej wraz z wyjaśnieni

Wydawnictwo: Od.Nowa w dziale Prawo unii europejskiej 2019

Prawo Unii Europejskiej 2019 Broszury ODNOWA

Krzyżanowski

Treść tomu stanowią najważniejsze akty normatywne, tworzące tzw. pierwotne prawo Unii Europejskiej. Czytelnik znajdzie więc w książce: traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Traktat o Unii Europejskiej, Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej wraz z wyjaśnieniami i protokołami doda

Wydawnictwo: Wydawnictwo Odnowa w dziale Prawo unii europejskiej 2019

Prawo Unii Europejskiej w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości dla karnistów

Janicz

W związku z tym, że od dnia 1 grudnia 2014 r. polscy sędziowie orzekający w sprawach karnych uzyskują uprawnienie do kierowania pytań prejudycjalnych do Trybunału w zakresie instrumentów dawnego III filaru, książka w szczególności adresowana jest do tej grupy praktyków prawa. Zainteresu

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Prawo unii europejskiej 2019

Prawo Unii Europejskiej Vademecum Instytucje i porządek prawny Prawo materialne

Zawidzka Łojek Anna

Najnowsza książka obejmująca całość zagadnień prawa instytucjonalnego i materialnego Unii Europesjkiej.

Wydawnictwo: EuroPrawo Instytut Wydawniczy w dziale Prawo unii europejskiej 2019

Instytucje i prawo Unii Europejskiej

Barcz Jan

Podręcznik ukazuje prawo i instytucje Unii Europejskiej w świetle pięcioletniej już praktyki stosowania Traktatu z Lizbony oraz nowych wyzwań, zwłaszcza gospodarczo-finansowych, które pojawiły się w ostatnich latach. Książka Instytucje i prawo Unii Europejskiej uwzględnia zmiany instytuc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo unii europejskiej 2019