Prawo administracyjne Zimmermann


Prawo administracyjne materialne Pytania Kazusy Tablice Testy

Repetytoria Becka

Prawo administracyjne materialne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie pra

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo administracyjne podręcznik

Prawo administracyjne pojęcia instytucje zasady w teorii i orzecznictwie

Podręcznik prawo

Książka z prawa administracyjnego omawia wszystkie najważniejsze pojęcia, zasady i instytucje prawa administracyjnego, w tym m.in.:- pojęcia administracji i prawa administracyjnego, władztwa administracyjnego, władzy dyskrecjonalnej, publicznych praw podmiotowych, sankcji, dóbr publicznych;-

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo administracyjne podręcznik

Prawo administracyjne Zbiór przepisów

Seria z paragrafem

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty Stan prawny na 3 stycznia 2019 r. uwzględnia z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks postępowania administracyjnego 2019

Prawo administracyjne część ogólna Ochendowski

Ochendowski Eugeniusz

Podręcznik z prawa administracyjnego przeznaczony dla studentów prawa i administracji, w istotny sposób został zmieniony i zaktualizowany. Opisuje prawo administracyjne, a więc gałąź prawa, która odnosi się do administracji publicznej. Podręcznik składa się z pięciu działów: Dział

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK w dziale Prawo administracyjne podręcznik

Prawo administracyjne podręcznik dla aplikantów

Dominika Wetoszka

Autorzy publikacji przypominają w streszczeniu temat od strony teoretycznej, a następnie przedstawiają wyczerpująco w formie przykładów, kazusów, orzeczeń i wzorów pism i dokumentów. W ten sposób autorzy realizują założenie, jakim jest praktyczne podanie wiedzy i jej zastosowanie w pra

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Aplikacje prawnicze 2019

Prawo administracyjne zbiór przepisów 2019

Seria z paragrafem

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty Prawo administracyjne. Stan prawny na 24 sierpni

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Źródła prawa Ustawy i kodeksy

Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta

Jakub Rychlik

Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta 2019. Książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2019 roku. Orzecznictwo Aplikanta – Prawo administracyjne materialne zawiera wybrane

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Orzecznictwo aplikanta

Prawo administracyjne Zimmermann

Jan Zimmermann

Podręcznik z prawa administracyjnego Zimmermanna jest systematycznym i kompletnym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego w zakresie tak zwanej części ogólnej, przeznaczonym dla studentów prawa i administracji. W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo administracyjne podręcznik

Prawo administracyjne Przepisy 2019

Kaszok Agnieszka

Przepisy 2018 Prawo administracyjne – zawiera jednolite teksty ustaw:- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj

Wydawnictwo: Od.Nowa w dziale Prawo administracyjne

Prawo administracyjne dziś i jutro

Jagielski Jacek

Prawo administracyjne dziś i jutro to wiodący temat Jubileuszowego XXV Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego w Warszawie w dniach 25–27 czerwca 2018 r. Analizowana w monografii dziedzina prawa ulega daleko idącej transformacji nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Coraz ist

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo administracyjne