Prawo autorskie komentarz


Prawo autorskie Komentarz dla praktyków

Ewa Laskowska Litak

Komentarz do prawa autorskiego zawiera komentarze przedstawicieli polskiej doktryny do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego prawa autorskiego. Jest to pierwsza publikacja stanowiąca tak obszerne omówienie wyroków TSUE z tego zakresu. Szczególnie istot

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo autorskie 2019

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Janusz Barta

Książka jest przewodnikiem po polskim i międzynarodowym prawie autorskim. Prezentuje całość problematyki tej gałęzi prawa (łącznie z kwestiami organizacji zbiorowego zarządzania i ochrony baz danych) w świetle aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Najnows

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo autorskie 2019

Ustawa o prawie autorskich i prawach pokrewnych Komentarz

Piotr Ślęzak

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.). Komentarz w sposób wyczerpujący omawia zagadnienia dotyczące prawa autorskiego oraz praw pokrewnych. Dzięki jasnej i przejrzystej systematyce prezentowana

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo autorskie 2019

Prawo autorskie Komentarz dla praktyków

Rafał Golat

Komentarz do artykułu ustawy z prawa autorskiego, wzbogacony materiałami związanymi z praktyką stosowania prawa, tj. przykładowe wzory dokumentów (w tym umowy i pisma procesowe) oraz tezy orzeczeń sądowych, dotyczące konkretnych stanów faktycznych. Z uwagi na fakt, iż szereg przepisów s

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Prawo autorskie 2019

Prawo autorskie Barta

Barta Janusz

Książka przedstawia problematykę prawa autorskiego. Jest równocześnie przewodnikiem po spornych i aktualnych zagadnieniach w tej dziedzinie. Czwarte wydanie zostało istotnie rozszerzone i zmienione - blisko 30% materiału dodano lub zasadniczo zmodyfikowano. Spowodowane to było zmianą stanu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo autorskie 2019

Prawo autorskie i prasowe 2019 Beck

Flisek Aneta

Stan Prawny 01.06.2016 rok. Poręczne, kieszonkowe wydanie ustaw: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa prasowego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo autorskie 2019

Konstrukcja ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego

Laskowska Ewa

Książka prezentuje polskie i unijne regulacje z dziedziny ochrony prawnoautorskiej. Zawiera szczegółową analizę instytucji normatywnych, a także opis linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie konstrukcji ochronnych prawa autorskiego: modelu odpowiedzialności, katalogu rosz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo autorskie 2019

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz

Ferenc Szydełko Ewa

Komentarz zawiera omówienie wszelkich zmian od czasu ukazania się poprzedniego wydania, ze szczególnym uwzględnieniem dużej nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 11.9.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1639). Regulacje w niej zawarte stanowią efekt implementacji dwóch dyrekt

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo autorskie 2019

Prawo autorskie i prawa pokrewne Golat

Rafał Golat

Skrypty Becka z prawa autorskiego i pokrewnego napisane zostały przede wszystkim z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji, zainteresowanych pogłębieniem swoich wiadomości na temat prawa autorskiego i praw pokrewnych. Po skrypt niniejszy sięgnąć mogą również prawnicy prowadz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo autorskie 2019

Internet a prawo autorskie

Niewęgłowski Adrian

Książka Internet a prawo autorskie jest zbiorem artykułów poświęconych różnym aspektom twórczości intelektualnej w środowisku cyfrowym. Autorzy przedstawiają w niej problematykę tzw. fanfiction i blogowania z punktu widzenia prawa autorskiego, a także eksploatacji wizerunku i utworów

Wydawnictwo: UMCS w dziale Prawo autorskie Prawo patentowe