Prawo autorskie komentarz


ustawa-prawie-autorskich-prawach-pokrewnych-komentarz.jpg

Ustawa o prawie autorskich i prawach pokrewnych Komentarz

Piotr Ślęzak

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.). Komentarz w sposób wyczerpujący omawia zagadnienia dotyczące prawa autorskiego oraz praw pokrewnych. Dzięki jasnej i przejrzystej systematyce prezentowana

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo autorskie 2018

prawo-autorskie-i-876089i.jpg

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Janusz Barta

Książka z prawa autorskiego jest przewodnikiem po polskim i międzynarodowym prawie autorskim. Prezentuje całość problematyki prawa autorskiego. Niezwykle cenne jest omówienie: - kwestii związanych z właściwym redagowaniem umów z zakresu prawa autorskiego, - stosowania prawa autorskiego w

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo autorskie 2018

prawo-autorskie-komentarz-golat.jpg

Prawo autorskie Komentarz dla praktyków

Rafał Golat

Komentarz do artykułu ustawy z prawa autorskiego, wzbogacony materiałami związanymi z praktyką stosowania prawa, tj. przykładowe wzory dokumentów (w tym umowy i pisma procesowe) oraz tezy orzeczeń sądowych, dotyczące konkretnych stanów faktycznych. Z uwagi na fakt, iż szereg przepisów s

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Prawo autorskie 2018

prawo-autorskie-761689i.jpg

Prawo autorskie Barta

Barta Janusz

Książka przedstawia problematykę prawa autorskiego. Jest równocześnie przewodnikiem po spornych i aktualnych zagadnieniach w tej dziedzinie. Czwarte wydanie zostało istotnie rozszerzone i zmienione - blisko 30% materiału dodano lub zasadniczo zmodyfikowano. Spowodowane to było zmianą stanu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo autorskie 2018

prawoautorskieprasowe2016flisek.jpg

Prawo autorskie i prasowe 2016 Beck

Flisek Aneta

Stan Prawny 01.06.2016 rok. Poręczne, kieszonkowe wydanie ustaw: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa prasowego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo autorskie 2018

laskowska-ochrona-prawna.jpg

Konstrukcja ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego

Laskowska Ewa

Książka prezentuje polskie i unijne regulacje z dziedziny ochrony prawnoautorskiej. Zawiera szczegółową analizę instytucji normatywnych, a także opis linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie konstrukcji ochronnych prawa autorskiego: modelu odpowiedzialności, katalogu rosz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo autorskie 2018

ustawa+prawo+autorskie+komentarz.jpg

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz

Ferenc Szydełko Ewa

Komentarz zawiera omówienie wszelkich zmian od czasu ukazania się poprzedniego wydania, ze szczególnym uwzględnieniem dużej nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 11.9.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1639). Regulacje w niej zawarte stanowią efekt implementacji dwóch dyrekt

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo autorskie 2018

ksiazka+prawo-autorskie-pokrewne-golat.jpg

Prawo autorskie i prawa pokrewne Golat

Rafał Golat

Skrypty Becka z prawa autorskiego i pokrewnego napisane zostały przede wszystkim z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji, zainteresowanych pogłębieniem swoich wiadomości na temat prawa autorskiego i praw pokrewnych. Po skrypt niniejszy sięgnąć mogą również prawnicy prowadz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo autorskie 2018

internet-a-prawo-808254i.jpg

Internet a prawo autorskie

Niewęgłowski Adrian

Książka Internet a prawo autorskie jest zbiorem artykułów poświęconych różnym aspektom twórczości intelektualnej w środowisku cyfrowym. Autorzy przedstawiają w niej problematykę tzw. fanfiction i blogowania z punktu widzenia prawa autorskiego, a także eksploatacji wizerunku i utworów

Wydawnictwo: UMCS w dziale Prawo autorskie Prawo patentowe

prawoautorskieprasowe2016flisek.jpg

Prawo autorskie i prasowe 2016 Beck Stan prawny 1 września 2016 roku

Twoje Prawo

Stan Prawny 01.09.2016 rok. Poręczne, kieszonkowe wydanie ustaw: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa prasowego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo autorskie 2018