Prawo budowlane Komentarz 2019


Prawo budowlane Komentarz

Marek Wierzbowski

Komentarz do prawa budowlanego przeznaczony jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także dla pracowników organów administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej – oraz faktycznych uczestników procesu budowlanego, w szczególności inwestorów. Będzie pomocny

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo budowlane komentarz 2019

Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Zygmunt Niewiadomski

Komentarz do prawa budowlanego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień prawa budowlanego uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami. Nowe, 7. wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. W sposób

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo budowlane komentarz 2019

Prawo budowlane Komentarz

Buliński Kamil

Komentarz prezentuje wnikliwą i przystępną interpretację przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy - doświadczeni sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy naukowi o wysokich kwalifi kacjach, wybitni specjaliści i prawnicy praktycy uczes

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo budowlane komentarz 2019

Prawo budowlane Komentarz Gliniecki

Duże Komentarze

Komentarz do prawa budowlanego jest przeznaczony nie tylko dla prawników praktyków: sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, lecz także dla pracowników organów administracji publicznej, osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, rzeczoznawców b

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo budowlane komentarz 2019

Prawo budowlane Komentarz

Zygmunt Niewiadomski

Prezentowany Komentarz w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką Prawa budowlanego. Stanowi przewodnik po polskim prawie budowlanym i inwestycyjnym. Uwzględnia orzecznictwo i dorobek doktryny, omawia tematykę Prawa budowlan

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo budowlane komentarz 2019

Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Zygmunt Niewiadomski

Prezentowany Komentarz w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką Prawa budowlanego. Stanowi przewodnik po polskim prawie budowlanym i inwestycyjnym. Uwzględnia orzecznictwo i dorobek doktryny, omawia tematykę Prawa budowlan

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo budowlane komentarz 2019

Prawo budowlane Komentarz Beck

Zygmunt Niewiadomski

Komplet komentarzy do Prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeksu cywilnego – wybrane przepisy z zakresu tematyki prawa budowlanego. Ustawy o własności lokali. Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalne

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo budowlane komentarz 2019

Prawo budowlane Komentarz Lex

Wierzbowski Marek

Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany ustawodawcze, wprowadzone do prawa budowlanego po ogłoszeniu jego tekstu jednolitego, wynikające z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Komentarz jest skierowany do prawników praktyków, ale przede wszystkim do pracowników org

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo budowlane komentarz 2019

Prawo budowlane Komentarz Gliniecki

Zygmunt Niewiadomski

Komentarz jest adresowany do sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, pracowników organów administracji publicznej, osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, rzeczoznawców budowlanych oraz innych uczestników procesu budowlanego, a w szczególno

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Prawo budowlane komentarz 2019