Prawo budowlane Warunki techniczne


Prawo budowlane Warunki techniczne Nadzór inwestorski

Teksty Ustaw

Warunki techniczne budynków. Nadzór inwestorski. Projekt budowlany. Stan prawny 01.10.2014 rok. Książka zawiera: - Prawo budowlane,- ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,- ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,- akty

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo budowlane komentarz 2019

Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne Przepisy w dobrej cenie

Teksty Ustaw

Stan prawny 4.03.2013 rok. Przepisy w dobrej cenie zawierają tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnal

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo budowlane komentarz 2019

Warunki techniczne oraz procedury budowlane

Michał Bursztynowicz

Książka ze wzorami pism dla inwestorów, projektantów i pełnomocników oraz postanowień i decyzji dla urzędników. Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej (urzędów wojewódzkich, starostw powiatowych, gmin). Będzie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo budowlane 2019

Prawo budowlane warunki techniczne i inne akty prawne

Teksty Ustaw

Stan prawny na 8.09.2014 rok. Przepisy w dobrej cenie zawierają tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w od

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo budowlane komentarz 2019