Prawo budowlane art 29


Prawo budowlane 2020 Lex

Prawo budowlane warunki techniczne i inne akty prawne przepisy Stan prawny 4 maja 2021 roku

Najnowsze 30 wydanie książki Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne uwzględnia m.in. zmiany wynikające z ustaw: ustawa z 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 148), ustawa z 13 lutego 2020 r

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo budowlane 2020

Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Zygmunt Niewiadomski

Prezentowany Komentarz w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką Prawa budowlanego. Kolejne, 10. wydanie Komentarza do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) pod redakcją prof. dr hab. Zy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo budowlane komentarz 2020

Prawo budowlane Komentarz Lex

Prawo budowlane Komentarz Lex 2021

Marek Wierzbowski

W komentarzu przedstawiono wnikliwą interpretację przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy podpowiadają, jak można skutecznie rozwiązywać problemy prawne towarzyszące stosowaniu tych regulacji w praktyce. W sposób jasny i precyzyjny wskazu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo budowlane komentarz 2020

Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Zygmunt Niewiadomski

Komentarz do prawa budowlanego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień prawa budowlanego uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami. Nowe, 7. wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. W sposób

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo budowlane komentarz 2020

Prawo budowlane Komentarz

Prawo budowlane Komentarz

Buliński Kamil

Komentarz prezentuje wnikliwą i przystępną interpretację przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy - doświadczeni sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy naukowi o wysokich kwalifi kacjach, wybitni specjaliści i prawnicy praktycy uczes

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo budowlane komentarz 2020

Prawo budowlane Komentarz Gliniecki

Prawo budowlane Komentarz Gliniecki

Duże Komentarze

Komentarz do prawa budowlanego jest przeznaczony nie tylko dla prawników praktyków: sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, lecz także dla pracowników organów administracji publicznej, osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, rzeczoznawców b

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo budowlane komentarz 2020

Prawo budowlane z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem

Prawo budowlane z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem

Kurzępa Bolesław

Prawo budowlane po ostatnich licznych i obszernych zmianach z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem. Stan prawny na 2015 rok z uwzględnieniem m.in. zmian wchodzących w życie od 8 marca 2015 r. Prawo budowlane z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem zawiera także aktualne przepisy wykonawcze

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma w dziale Prawo budowlane komentarz 2020

Prawo budowlane 2020 Twoje Prawo

Prawo budowlane 2021 Twoje Prawo

Flisek Aneta

Stan Prawny 01.05.2015 rok. Zapoznaj się z aktualnym Prawem Budowlanym na rok 2014. Twoje Prawo wydawnictwa Beck to kieszonkowe wydania najnowszego prawa budowlanego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo budowlane komentarz 2020

Budownictwo przepisy Legis 2020

Budownictwo przepisy Legis 2021

Legis

Książka podzielona jest na dziesięć głównych działów:1. Ustawa - Prawo budowlane.2. Warunki techniczne obiektów budowlanych.3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.4. Projekty budowlane.5. Budowa, użytkowanie, utrzymanie obiektów budowlanych.6. Nadzór budowlany.7. Przepisy BHP i

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis w dziale Prawo budowlane 2020

Prawo budowlane Siegień

Prawo budowlane Siegień

Siegień jerzy

Warunki techniczne budynków. Nadzór inwestorski. Projekt budowlany. Stan prawny 01.10.2014 rok. Książka zawiera: - Prawo budowlane,- ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,- ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,- akty

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo budowlane komentarz 2020