Prawo handlowe gospodarcze


Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

Jan Olszewski

W wydaniu skryptów becka z prawa gospodarczego uwzględniono znowelizowane zagadnienia związane z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, prawem spółek, nową regulacją dotyczącą wspierania metod polubownego rozwiązywania sporów, a także znacznie zmienionym prawem upadłościowym

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo gospodarcze 2019

Prawo gospodarcze publiczne Powałowski

Andrzej Powałowski

Publikacja z prawa gospodarczego publicznego służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instrumentów prawnych. Oddziaływanie to przestrzegać można najpierw w płaszczyźnie przedmiotowej i łączyć z określonym

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze Snażyk Szafrański

Zofia Snażyk

Książka z Publicznego prawa gospodarczego obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie:- konstytucyjna regulacja gospodarki,- administracja gospodarki,- prawne formy dzia

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze Tom 8B System Prawa Administracyjnego

Roman Hauser

Publikacja uwzględnia wszystkie wynikające od poprzedniego wydania oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:- ustawy z 8.12.2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 8), które dotyczą wdrożenia rynku mocy, na którym towarem będzie moc dyspozycyjna netto, którą mogą oferować wytwórcy or

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale System Prawa Administracyjnego

Publiczne prawo gospodarcze Tom 8A System Prawa Administracyjnego

Roman Hauser

Publiczne prawo gospodarcze – ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy dwóch tomów Systemu Prawa Administracyjnego – Tomu 8A i 8B. Tom 8A z serii System Prawa Administracyjnego poświęcony

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale System Prawa Administracyjnego

Prawo gospodarcze i handlowe Katner

Szymon Byczko

Książka z prawa gospodarczego i handlowego w sposób przystępny prezentuje nawet najtrudniejsze problemy, jednocześnie przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości służy wskazanie przed k

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo handlowe 2019

Prawo gospodarcze i spółek

Joanna Ablewicz

Wobec stale wzrastającej liczby spraw gospodarczych toczących się w polskich sądach, coraz częściej na egzaminach zawodowych zaczynają pojawiać się zadania dotyczące sporządzenia pozwu na części gospodarczej. Umiejętność taka jest istotna w pracy zawodowej przyszłego adwokata i radc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Orzecznictwo aplikanta

Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne

Marek Wierzbowski

Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze. Wiedza z tego zakresu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo gospodarcze 2019

Publiczne prawo gospodarcze Blicharz

Rafał Krzysztof Blicharz

Podręcznik z publicznego prawa gospodarczego zawiera kompleksowe, a zarazem przystępne omówienie rozległych i skomplikowanych regulacji prawnych składających się na publiczne prawo gospodarcze. Przedstawia zarówno podstawowe dla tej dziedziny zagadnienia, takie jak prawo: działalności gosp

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Publiczne prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze Przepisy 2019

Prus Anna

Kodeks spółek handlowych-Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej-Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym-Prawo zamówień publicznych-Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych-Prawo własności przemysłowej-Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji-Ustawa o przeciwdziałaniu nie

Wydawnictwo: Od.Nowa w dziale Prawo gospodarcze i handlowe