Prawo karne 2020 książka


Prawo karne Zbiór przepisów

Prawo karne Zbiór przepisów Wolters Stan prawny na 10 lutego 2020 roku

Seria z paragrafem

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny 2020

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edycja prokuratorska

Edycja prokuratorska

Seria książek Twoje Prawo na 2020 rok z kodeksu karnego i postępowania karnego stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i proc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny 2020

Zbiór Karny PLUS

Zbiór Karny PLUS 2020 Wolters

Zbiory karne 2020

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny. Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny 2020

Prawo karne część ogólna Skrypty Becka

Prawo karne część ogólna Skrypty Becka Namysłowska Gabrysiak

Barbara Namysłowska Gabrysiak

W Skrypcie z prawa karnego omówiono instytucje części ogólnej prawa karnego materialnego dotyczące m.in.: definicji przestępstwa, form stadialnych i zjawiskowych popełnienia przestępstwa, zbiegu przestępstw oraz przepisów ustawy, wyłączenia odpowiedzialności karnej, kar i środków kar

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo karne 2020

Prawo karne studia prawnicze

Prawo karne Konarska Wrzosek Marek

Andrzej Marek

Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności oraz kar, środkó

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo karne 2020

Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa

Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa Teresa Dukiet Nagórska

Teresa Dukiet

Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to publikacja opracowana przez grono autorów związanych z Uniwersytetami Śląskim i Opolskim oraz praktyką prawa karnego. W publikacji zostało uwzględnione najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Europejskieg

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo karne 2020