Prawo karne część ogolna


Prawo karne część ogólna Skrypty Becka

Barbara Namysłowska Gabrysiak

W Skrypcie z prawa karnego omówiono instytucje części ogólnej prawa karnego materialnego dotyczące m.in.: definicji przestępstwa, form stadialnych i zjawiskowych popełnienia przestępstwa, zbiegu przestępstw oraz przepisów ustawy, wyłączenia odpowiedzialności karnej, kar i środków kar

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo karne 2019

Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa

Teresa Dukiet Nagórska

Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to publikacja opracowana przez grono autorów związanych z Uniwersytetami Śląskim i Opolskim oraz praktyką prawa karnego. W publikacji zostało uwzględnione najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Europejskieg

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo karne 2019

Polskie prawo karne Część ogólna

Makarewicz Juliusz

Reprint jednego z nasłynniejszych dzieł przedwojennej myśli prawniczej - podręcznika do części ogólnej prawa karnego, autorstwa prof. Juliusza Makarewicza - jednego z najznakomitszych polskich przedwojennych karnistów. Juliusza Makarewicza nie trzeba prawnikowi przedstawiać. Chyba każdy ad

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo karne

Prawo karne Część ogólna

Warylewski Jarosław

Podręcznik z prawa karnego przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej: zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym oraz naukę o karze, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i innych środka

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo karne 2019

Prawo karne Część ogólna Orzecznictwo

Michał Królikowski

Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym i chronologicznym. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędną pomoc w trakcie pisa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ustawy i kodeksy

Prawo karne część ogólna Warylewski

Warylewski Jarosław

Podręcznik z prawa karnego przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym oraz naukę o karze, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i innych środkac

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo karne 2019

Prawo karne część ogólna szczególna i wojskowa

Teresa Dukiet Nagórska)

Podręcznik przeznaczony do nauki przedmiotu prawo karne część ogólna i szczególna. Wykład prawa karnego prowadzony jest na podstawie obecnie obowiązującego Kodeksu karnego oraz innych aktów prawnych z nim powiązanych. W opracowaniu przedstawiony został także rys historyczny polskiego pr

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Prawo karne 2019

Prawo karne Część ogólna Podręczniki LexisNexis

Warylewski Jarosław

Stan prawny 31.08.2012 rok. Podręcznik ten ma służyć przede wszystkim studentom, którzy na uniwersyteckich wydziałach prawa i administracji oraz na różnych kierunkach w innych szkołach wyższych podejmują trud nauki prawa karnego materialnego. Prezentacja materiału i jego zakres uczyni

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Prawo karne 2019