Prawo karne część ogolna


Prawo karne część ogólna Skrypty Becka

Prawo karne część ogólna Skrypty Becka Namysłowska Gabrysiak

Barbara Namysłowska Gabrysiak

W Skrypcie z prawa karnego omówiono instytucje części ogólnej prawa karnego materialnego dotyczące m.in.: definicji przestępstwa, form stadialnych i zjawiskowych popełnienia przestępstwa, zbiegu przestępstw oraz przepisów ustawy, wyłączenia odpowiedzialności karnej, kar i środków kar

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo karne 2020

Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa

Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa Teresa Dukiet Nagórska

Teresa Dukiet

Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to publikacja opracowana przez grono autorów związanych z Uniwersytetami Śląskim i Opolskim oraz praktyką prawa karnego. W publikacji zostało uwzględnione najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Europejskieg

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo karne 2020

Polskie prawo karne Część ogólna

Polskie prawo karne Część ogólna

Makarewicz Juliusz

Reprint jednego z nasłynniejszych dzieł przedwojennej myśli prawniczej - podręcznika do części ogólnej prawa karnego, autorstwa prof. Juliusza Makarewicza - jednego z najznakomitszych polskich przedwojennych karnistów. Juliusza Makarewicza nie trzeba prawnikowi przedstawiać. Chyba każdy ad

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo karne

Prawo karne Część ogólna

Prawo karne Część ogólna Warylewski

Warylewski Jarosław

Podręcznik z prawa karnego przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej: zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym oraz naukę o karze, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i innych środka

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo karne 2020

Prawo karne Część ogólna Orzecznictwo

Prawo karne Część ogólna Orzecznictwo

Michał Królikowski

Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym i chronologicznym. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędną pomoc w trakcie pisa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ustawy i kodeksy

Prawo karne część ogólna Warylewski

Prawo karne część ogólna Warylewski

Warylewski Jarosław

Podręcznik z prawa karnego przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym oraz naukę o karze, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i innych środkac

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo karne 2020

Prawo karne część ogólna szczególna i wojskowa

Prawo karne część ogólna szczególna i wojskowa

Teresa Dukiet Nagórska)

Podręcznik przeznaczony do nauki przedmiotu prawo karne część ogólna i szczególna. Wykład prawa karnego prowadzony jest na podstawie obecnie obowiązującego Kodeksu karnego oraz innych aktów prawnych z nim powiązanych. W opracowaniu przedstawiony został także rys historyczny polskiego pr

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Prawo karne 2020

Prawo karne Część ogólna Podręczniki LexisNexis

Prawo karne Część ogólna Podręczniki LexisNexis

Warylewski Jarosław

Stan prawny 31.08.2012 rok. Podręcznik ten ma służyć przede wszystkim studentom, którzy na uniwersyteckich wydziałach prawa i administracji oraz na różnych kierunkach w innych szkołach wyższych podejmują trud nauki prawa karnego materialnego. Prezentacja materiału i jego zakres uczyni

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Prawo karne 2020