Prawo karne kazusy


ksiazka+prawo+karne+studia+prawnicze.jpg

Prawo karne studia prawnicze

Andrzej Marek

Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności oraz kar, środkó

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo karne 2018

repetytorium-prawo-karne-2017.jpg

Prawo karne Pytania Kazusy Tablice Testy

Repetytoria Becka

Prawo karne. Pytania. Kazusy. Tablice. TestySzybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie prawnym.Poczujesz się pewnie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo karne 2018

ksiazka+prawo+karne+zawlocki+beck.jpg

Prawo karne Zawłocki

Michał Królikowski

Książka z prawa karnego jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Jego adresatem są przede wszystkim studenci prawa. Jednakże stanowi on również kompendium wiedzy, z którego mogą korzystać praktycy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo karne 2018

prawo-karne-gardocki.jpg

Prawo karne Gardocki Beck

Lech Gardocki

W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy przestępst

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo karne 2018

orzecznictwo+prawo+karne.jpg

Prawo karne Część ogólna Orzecznictwo

Michał Królikowski

Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym i chronologicznym. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędną pomoc w trakcie pisa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ustawy i kodeksy

ksiazka+prawo+karne+czesc+szczegolna+orzecznictwo.jpg

Prawo karne część szczególna Orzecznictwo

Michał Królikowski

W orzecznictwie przedstawiono wybór orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych z zakresu prawa karnego materialnego. Jest on adresowany zarówno do studentów prawa, chcących poszerzyć swoją wiedzę zdobytą w trak

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Orzecznictwo aplikanta

prawo-karne-materialne-czesc-ogolna-ksiazka.jpg

Prawo karne materialne część ogólna

Marek Mozgawa

Publikacja z prawa karnego materialnego jest skierowana przede wszystkim do studentów wydziałów prawa i administracji, a także praktyków głównie aplikantów sądowych, prokuratorskich, adwokackich i radcowskich. Książka stanowi kompletny i aktualny - z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo karne materialne 2018

ksiazka-prawo-karne-kazusach.jpg

Prawo karne w kazusach

Jerzy Lachowski

Kazusy z prawa karnego stanowić będą pomoc dydaktyczną w prowadzeniu zajęć z prawa karnego. Zbiór składa się z pogrupowanego tematycznie zbioru kazusów odpowiadającego systematyce ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Do każdego kazusu sformułowano pytanie. Każdy kazus przeds

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK w dziale Prawo karne 2018

prawo-karne-materialne-bojarski-ksiazka.jpg

Prawo karne materialne część ogólna i szczególna

Marek Bojarski

W podręczniku Prawo karne materialne Część ogólna i szczególna zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu tej dziedziny - od zagadnień wstępnych, nauki o przestępstwie, po naukę o karze, środkach karnych i zasadach ich wymiaru. W części szczególnej przedstawiono konkretne typy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo karne materialne 2018