Prawo karne materialne kazusy


Kazusy karne materialne

Anna Zientara

Publikacja stanowi zbiór ponad pięćdziesięciu stanów faktycznych z zakresu prawa karnego materialnego wraz z rozwiązaniami. Do każdego kazusu podano pytania oraz wskazówki mające pomóc w samodzielnym rozwiązaniu kazusu. Zawarte w opracowaniu stany faktyczne prezentują najważniejsze zag

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Aplikacje prawnicze 2019

Prawo karne materialne kazusy dla aplikantów

Błoński Michał

Dzięki kazusom z prawa karnego materialnego dowiesz się, kiedy i jak można zastosować nowe instytucje wprowadzone do przepisów karnych:- zakaz zbliżania się oskarżonego do określonych osób,- zatrzymanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do prowadzenia pojazdów mechanicznych,- kary za

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo karne materialne 2019

Prawo karne materialne Część ogólna i szczególna

Marek Bojarski

W podręczniku Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu tej dziedziny - od zagadnień wstępnych, nauki o przestępstwie, aż po naukę o karze, środkach karnych i zasadach ich wymiaru. W części szczególnej przedstawiono konkretne

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo karne materialne 2019

Prawo karne materialne część ogólna

Marek Mozgawa

Publikacja z prawa karnego materialnego jest skierowana przede wszystkim do studentów wydziałów prawa i administracji, a także praktyków głównie aplikantów sądowych, prokuratorskich, adwokackich i radcowskich. Książka stanowi kompletny i aktualny - z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo karne materialne 2019