Prawo karne zarys problematyki


Prawo karne zarys problematyki Lachowski

Jerzy Lachowski

Podręcznik z prawa karnego zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane analizie, wskazano na praktyczne implikacje ich zastosowania, poruszono zagadnienia sporne, za

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo karne 2019

Prawo karne zarys problematyki Marek Lachowski

Jerzy Lachowski

W podręczniku w sposób przystępny i precyzyjny przedstawiono najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa karnego w tym naukę o przestępstwie i zasady odpowiedzialności, kary, środki karne i inne formy reakcji na czyn zabroniony, a także części szczególnej, w której omów

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo karne 2019

Polskie prawo karne Zarys części ogólnej

Tadeusz Bojarski

Wydanie IV podręcznika Polskie prawo karne uwzględnia przede wszystkim zmiany stanu prawnego zaistniałe w okresie od wydania poprzedniego. Dotyczą one w szczególności Kodeksu karnego i są nadal liczne, łącznie już ponad 40 od wejścia w życie Kodeksu. Niektóre spośród nich wynikają z

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Prawo karne 2019

POLSKIE PRAWO KARNE ZARYS CZĘŚCI OGÓLNEJ WYD4

BOJARSKI T.

Wydawnictwo: Brak danych w dziale Różne

PRAWO KARNE ZARYS INSTYTUCJI I NACZELNE ZASADY

CIEŚLAK W.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Różne

EUROPEJSKIE PRAWO KARNE ZARYS WYKŁADU

LACH A. LACH A.

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK w dziale Różne