Prawo konsumenckie


Prawa konsumenta w teorii i praktyce

Mariusz Fras

Książka o prawach konsumenta omawia istotne problemy dotyczące praw konsumentów zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym. Prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prawo do informacji i edukacji, prawo do ochrony interesów ekonomicznych, prawo do zrzeszania się i reprezentacji oraz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo konsumenckie

Ochrona konsumenta na rynku usług

Jagielska Monika

Publikacja poświęcona jest istotnej części obrotu konsumenckiego, jaką są usługi. Opracowania zawarte w monografi i obejmują tematy dotyczące:usług remontowych i budowlanych, usług w zakresie dostarczania mediów, usług fi nansowych, usług telekomunikacyjnychorazusług turystycznych. Ic

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Prawo gospodarcze i handlowe

Psychografia konsumentów

Wójcik Paweł

Umysł konsumenta to miejsce, do którego każda marka chciałaby zdobyć klucz – dający dostęp do panela zarządzającego jego emocjami i wyborami. Mając świadomość, że taki klucz nie istnieje, zadaniem marek jest zatem poznać potrzeby i motywacje, którymi kierują się konsumenci. Pawe

Wydawnictwo: Słowa i Myśli w dziale Marketing Badania marketingowe

Prawa konsumenta Komentarz

Tomasz Czech

Komentarz z prawa konsumenckiego skierowana jest przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych i rzeczników praw konsumenta. Ze względu na przystępny język może ona także zainteresować konsumentów, którzy zamierzają dochodzić przysługujących im uprawnień przeciwko przedsi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo konsumenckie

Psychologia konsumenta

Stasiuk Katarzyna

Dlaczego kupujemy produkty luksusowe? Czy można wpływać na konsumentów poza ich świadomością? Kto i kiedy kupuje pod wpływem impulsu? Na te i wiele innych pytań odpowiadają Autorki książki Psychologia konsumenta. Katarzyna Stasiuk i Dominika Maison wskazują, skąd można czerpać wiedz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN w dziale Marketing Badania marketingowe

Zachowania konsumentów

Bartosik Purgat Małgorzata

Pierwsza na rynku kompleksowa publikacja na temat wpływu procesów globalizacyjnych na zachowania konsumentów. Jest wynikiem współpracy naukowców i praktyków z wiodących polskich ośrodków naukowych: Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Ekonomicz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN w dziale Relacje interpersonalne

Cywilnoprawne środki ochrony pacjenta jako konsumenta

Wojtczyk Anna

Każdy człowiek był lub będzie pacjentem, co oznacza, że stanie się on elementem coraz bardziej konkurencyjnego i komercjalnego rynku usług medycznych. Prezentowane opracowanie to pierwsza w polskiej literaturze prawniczej publikacja odnosząca się do problematyki cywilnoprawnych środków oc

Wydawnictwo: CeDeWu w dziale Służba zdrowia Opieka zdrowotna

Patalogie w zachowaniach konsumentów na rynku

Smyczek Sławomir

Monografia Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku stanowi wyróżniającą propozycję na tle publikacji dostępnych na rynku wydawniczym, zajmujących się podobnymi zagadnieniami. Wskazując na elementy decydujące w największym stopniu o wysokiej wartości monografii pragnę odwołać si

Wydawnictwo: Placet w dziale Marketing Badania marketingowe

Wiedza ekonomiczna konsumentów a racjonalność ich zachowań

Burgiel Aleksandra

Praca zawiera analizy danych opisujących współczesnego polskiego konsumenta, z uwzględnieniem zdobywanej i wykorzystywanej przez niego wiedzy, oraz nowych trendów w jego zachowaniach. Informacje te mają zasadnicze znaczenie dla menedżerów oraz pracowników działów sprzedaży i marketingu f

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Ekonomia

Cena jako marketingowy instrument oddziaływania na konsumentów

Bondos Ilona

Celem głównym opracowania było zbadanie i ocena wpływu ceny na decyzje nabywcze konsumentów na rynku dóbr wybieralnych trwałego użytku. Autorka zamierzała przeanalizować znaczenie ceny na tle pozostałych elementów oferty, istotnych z punktu widzenia nabywcy, uzupełniając wnioski inform

Wydawnictwo: UMCS w dziale Pieniądz Inflacja