Prawo konsumenta Komentarz


Rynek pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce

Waliszewski Krzysztof

Jest to pierwsza w Polsce monografia poświęcona w całości sektorowi pozabankowych pożyczek konsumenckich, skupiająca w jednym miejscu rozproszone dotąd informacje o tym sektorze. Książka adresowana jest zarówno do studentów kierunków ekonomicznych, pracowników naukowych zajmujących si

Wydawnictwo: CeDeWu w dziale Finanse

Ochrona konsumenta na rynku usług

Jagielska Monika

Publikacja poświęcona jest istotnej części obrotu konsumenckiego, jaką są usługi. Opracowania zawarte w monografi i obejmują tematy dotyczące:usług remontowych i budowlanych, usług w zakresie dostarczania mediów, usług fi nansowych, usług telekomunikacyjnychorazusług turystycznych. Ic

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Prawo gospodarcze i handlowe

Psychografia konsumentów

Wójcik Paweł

Umysł konsumenta to miejsce, do którego każda marka chciałaby zdobyć klucz – dający dostęp do panela zarządzającego jego emocjami i wyborami. Mając świadomość, że taki klucz nie istnieje, zadaniem marek jest zatem poznać potrzeby i motywacje, którymi kierują się konsumenci. Pawe

Wydawnictwo: Słowa i Myśli w dziale Marketing Badania marketingowe

Przewodnik po upadłości konsumenckiej praktyczny komentarz do przepisów

Hajduk Michał

Autorem książki jest praktyk prawa upadłościowego, zajmujący się upadłością konsumencką od początku wprowadzenia tej instytucji do polskiego systemu prawnego. Publikacja zawiera praktyczną wiedzę zdobytą przez autora w toku prowadzonych dotychczas postępowań. Jest adresowana zarówno

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Prawo konsumenckie

Upadłość konsumencka wzory pism orzeczeń z komentarzami

Cezary Zalewski

Książka zawiera kilkadziesiąt wzorów pism i orzeczeń składanych i wydawanych w toku upadłości konsumenckiej. Każdy wzór został opatrzony wnikliwym i wyczerpującym komentarzem zawierającym praktyczne wskazówki i wyjaśnienia. Książka jest skierowana do syndyków, doradców restruktu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo konsumenckie

Cena jako marketingowy instrument oddziaływania na konsumentów

Bondos Ilona

Celem głównym opracowania było zbadanie i ocena wpływu ceny na decyzje nabywcze konsumentów na rynku dóbr wybieralnych trwałego użytku. Autorka zamierzała przeanalizować znaczenie ceny na tle pozostałych elementów oferty, istotnych z punktu widzenia nabywcy, uzupełniając wnioski inform

Wydawnictwo: UMCS w dziale Pieniądz Inflacja

Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów

Jasiński Wojciech

Monografia w syntetyczny i przystępny sposób omawia sporne zagadnienia dotyczące stosowania standardów prawnokarnych w sprawach o ochronę konkurencji i konsumentów. Poruszono w niej kwestie odnoszące się w szczególności do: - zakresu prawa do nieobciążania się przedsiębiorcy będącego

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo konsumenckie w praktyce

Marzena Czarnecka

Nowela ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie 17.4.2016 r. jako że znacząco zwiększa poziom ochrony praw konsumentów na rynkach, a szczególnie na rynkach usług finansowych. Głównie jej rozwiązaniom oraz potencjalnym kierunkom i problemom jej stosowania poświ

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo konsumenckie

Adaptacyjne uczenie się a oczekiwania inflacyjne konsumentów

Stanisławska Ewa

Autorka przybliża jeden z modeli formułowania oczekiwań ekonomicznych, tzw. adaptacyjne uczenie się. Publikacja zawiera prezentację różnych poglądów na proces formułowania oczekiwań: hipotezy racjonalnych oczekiwań, koncepcji ograniczonej racjonalności, koncepcji adaptacyjnego uczenia s

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego w dziale Finanse

Konsument wierny jak pies

Tesławski Maciej

Lojalność wymaga uwagi, zaangażowania, planu. Wymaga również działania – często trudnego i czasochłonnego. Jednak lojalny Klient nie kieruje się ceną, dostępnością, a nawet jakością. Liczy się dla niego wartość płynąca z faktu korzystania z TEJ właśnie marki.

Wydawnictwo: Słowa i Myśli w dziale Marketing Badania marketingowe