Prawo materialne


Prawo Unii Europejskiej Vademecum Instytucje i porządek prawny Prawo materialne

Zawidzka Łojek Anna

Najnowsza książka obejmująca całość zagadnień prawa instytucjonalnego i materialnego Unii Europesjkiej.

Wydawnictwo: EuroPrawo Instytut Wydawniczy w dziale Prawo unii europejskiej 2019

Prawo materialne Unii Europejskiej VADEMECUM

Zawidzka Łojek Anna

Najnowsze, czwarte wydanie podręcznika akademickiego. Omawia całość zagadnień prawa rynku wewnętrznego Unii Europejskiej - jego czterech swobód, tj. swobody przepływu towarów, swobody przepływu osób, swobody przepływu usług i swobody przepływu kapitału. Wydanie zaktualizowane i uzupe

Wydawnictwo: EuroPrawo Instytut Wydawniczy w dziale Literatura

Prawo karne materialne część ogólna i szczególna

Marek Bojarski

W podręczniku Prawo karne materialne Część ogólna i szczególna zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu tej dziedziny - od zagadnień wstępnych, nauki o przestępstwie, po naukę o karze, środkach karnych i zasadach ich wymiaru. W części szczególnej przedstawiono konkretne typy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo karne materialne 2019

Prawo Unii Europejskiej Vademecum Instytucje i porządek prawny Prawo materialne

Zawidzka Łojek Anna

Słowa kluczowe unia unia europejska prawo materialne unii europejskiej instytucje unii europejskiej Książka składa się z dwóch części. Pierwsza omawia wszystkie istotne zadania spojone z funkcjonowaniem instytucji unijnych, tworzeniem prawa unijnego i jego stosowaniem w polskich porządku p

Wydawnictwo: EuroPrawo Instytut Wydawniczy w dziale Prawo unii europejskiej 2019

Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie

Kuś Artur

Podręcznik Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie jest uzupełnieniem i pewną kontynuacją książki napisanej przez pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Prawa Unii Europejskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawia II zatytułowanej Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem

Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL w dziale Literatura