Prawo medyczne


Prawo medyczne Nesterowicz

Nesterowicz Mirosław

Autorem książki z prawa medycznego jest prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz z Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uznany specjalista i autor licznych publikacji z prawa medycznego. Praca prze

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK w dziale Prawo medyczne 2019

Prawo medyczne Kubiak

Kubiak Rafał

Książka Rafała Kubiaka z prawa medycznego spełnia oczekiwania zarówno prawników, jak i lekarzy, a w pewnym zakresie także innych pracowników medycznych. Może być ona polecana również pacjentom zainteresowanym w szczególności zakresem przysługującym im praw. Stanowi bardzo rzetelne i

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo medyczne 2019

Meritum Prawo medyczne

Budzisz Rafał

MERITUM Prawo medyczne omawia zasady funkcjonowania poszczególnych instytucji prawa medycznego zwracając szczególną uwagę na praktyczne rozwiązania. Atutem publikacji jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony żargonu prawniczego

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo medyczne 2019

Prawo w medycynie Fiutak Skrypty Becka

Agnieszka Fiutak

Niniejsza publikacja, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, przedstawia regulacje prawne obowiązujące w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych oraz przybliża poglądy doktryny oraz orzecznictwa na zagadnienia związane z problematyką błędów medycznych i odpowiedz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo medyczne 2019

Prawo medyczne Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

Nesterowicz Mirosław

W komentarzu przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych dotyczących prawa medycznego. Zostały one opublikowane w czasopismach prawniczych, a w niniejszym opracowaniu ułożono je tematycznie i ujęto w rozdziały poświęcone poszczególnym zagadnieniom. Glosy dotyczą podstaw prawnyc

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Prawo medyczne 2019

Prawo medyczne dla lekarzy psychiatrów

Jacek Anna

W publikacji przedstawiono regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu lekarza psychiatry. Książka została podzielona na trzy części. Pierwsza obejmuje aspekty dotyczące form organizacyjnych udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza psychiatrę oraz zasady wykonywania zawodu przez le

Wydawnictwo: Difin w dziale Literatura

Prawo medyczne w przypadkach

W codziennej pracy lekarskiej spotykamy się z trudnymi sytuacjami, które nas często zaskakują, nawet mimo wieloletniego doświadczenia zawodowego. Do sytuacji takich należą: agresja ze strony pacjenta i członków jego rodziny, nieuzasadnione roszczenia, nierealne żądania, a nawet zastraszan

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie w dziale Prawo medyczne 2019

Prawo medyczne podręcznik dla lekarzy i studentów wydziałów lekarskich

Tymiński Radosław

Książka Prawo medyczne mecenasa Radosława Tymińskiego jest monografią adresowaną zwłaszcza do lekarzy, ale też studentów i wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Powinna być lekturą obowiązkową przed przystąpieniem do pracy, dla dobra i bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i prac

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie w dziale Prawo medyczne 2019

Prawo medyczne Nesterowicz

Nesterowicz Mirosław

Najnowsze wyd. TNOiK i Nesterowicza, który przedstawia prawa medyczne w nowym systemie opieki zdrowotnej, prawa pacjenta do leczenia w Polsce w NFZ i na obszarze Unii Europejskiej oraz obowiązki lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej. Podręcznik ponadto prezentuje ogólne podstawy i przesłanki o

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK w dziale Prawo medyczne 2019