Prawo nieruchomości książka


Prawo nieruchomości oraz ustawy towarzyszące

Prawo nieruchomości oraz inne akty prawne Beck 2021

Teksty Ustaw Becka

Książka z prawa nieruchomości posiada stan prawny Stan prawny: 17 kwietnia 2020 r. z podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 12.6.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1080), 19.9.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), 1.1.2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020). Publ

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo budowlane 2020

Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Prawo nieruchomości Zbiór przepisów 2021

Wolters Kluwer

Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Zagospodarowanie wspólnot gruntowych Prawo nieruchomości. Zbi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Nieruchomości poradniki

Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Prawo nieruchomości Zbiór przepisów Stan prawny na 25 kwietnia 2021 roku

Seria z paragrafem

Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. Prawo nieruchomości. Zb

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo budowlane 2020

Prawo nieruchomości Strzelczyk

Prawo nieruchomości Strzelczyk Studia prawnicze

Strzelczyk Ryszard

Świetna książka z prawa nieruchomości na studia prawnicze obejmuje całość najistotniejszej problematyki prawnej związanej z nieruchomościami, uregulowanej w kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, us

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Nieruchomości poradniki

Jednolity Plik Kontrolny
Obowiązki e-raportowania danych podatkowych w 2020 roku

Jednolity Plik Kontrolny Obowiązki e-raportowania danych podatkowych w 2021 roku

Mateusz Szczepańczyk

Książka o jednolitym pliku kontrolnym przeznaczona jest przede wszystkim dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników, prokuratorów oraz doradców podatkowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, ekonomistów, księgow

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Pkpir

Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Wolters Kluwer

Stan prawny na 11 września 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY (WYCIĄG): 2 marca 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw poz. 459) USTAW

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Nieruchomości Mieszkania

Prawo nieruchomości 2020 zbiór przepisów

Prawo nieruchomości 2021 zbiór przepisów

Gospodarka nieruchomościami. Księgi wieczyste i hipoteka. Własność lokali. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. Stan prawny na 27.01.2016 rok. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PO

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Nieruchomości poradniki

Prawo nieruchomości 2020 oraz ustawy towarzyszące

Prawo nieruchomości 2021 oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka

Publikacja zawiera: - Prawo budowlane, - Gospodarka nieruchomościami, - Własność lokali, - Spółdzielnie mieszkaniowe, - Ochrona praw lokatorów. - Dodatki mieszkaniowe, - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz inne akty prawne. Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Nieruchomości poradniki

Prawo nieruchomości Wolanin

Prawo nieruchomości Wolanin

Wolanin M.

Edycja sądowa służy ujęciu w jednej publikacji tych wszystkich aktów z zakresu gospodarowania nieruchomościami, które są niezbędne w prowadzeniu postępowań cywilnych i administracyjnych mających na celu ukształtowanie wykonywania praw przysługujących do nieruchomości w sposób wy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Nieruchomości poradniki

Publiczne prawo nieruchomości dla geodetów

Publiczne prawo nieruchomości dla geodetów 2021

Gdesza

Zamiarem Autorów była próba przedstawienia w sposób w miarę możliwości kompleksowy całokształtu zagadnień dotyczących publicznego prawa nieruchomości. Motywem przewodnim opracowania jest analiza wpływu publicznoprawnych regulacji na czynności cywilnoprawne dotyczące nieruchomości. W

Wydawnictwo: Wydawnictwo Gall w dziale Nieruchomości poradniki