Prawo o prokuraturze Komentarz


Metodyka pracy prokuratora

Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji

Zdzisław Brodzisz

Adresatami książki są prokuratorzy i aplikanci prokuratorscy, funkcjonariusze Policji oraz innych organów uprawnionych: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, oraz Żandarmerii Wojskowej, a

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Metodyka prawnicza 2020

Prawo o prokuraturze Komentarz

Prawo o prokuraturze Komentarz

Andrzej Kiełtyka

Komentarz jest obszernym i zarazem kompleksowym komentarzem do obowiązującej od ponad roku nowej ustawy - Prawo o prokuraturze, wprowadzającej istotne zmiany w zasadach działania tego organu. Uregulowania przyjęte w nowej ustawie dotyczą m.in.:- przywrócenia w strukturze stanowiska Prokurator

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo karne materialne 2020